udemy - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

دانلود Udemy Advanced Scalable Python Web Development Using Flask آموزش پیشرفته پایتون برای توسعه وب با فلسک

udemyflask - دانلود Udemy Advanced Scalable Python Web Development Using Flask آموزش پیشرفته پایتون برای توسعه وب با فلسک
مطلب نوشته شده
۹ اردیبهشت ۹۷
دفعات بازدید
837
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Udemy Advanced Scalable Python Web Development Using Flask با آموزش پیشرفته پایتون برای توسعه وب با فلسک آشنا می شوید. 

دانلود Udemy Complete Python Web Course: Build 5 Python Web Apps آموزش کامل طراحی 5 اپلیکیشن تحت وب با پایتون

5app - دانلود Udemy Complete Python Web Course: Build 5 Python Web Apps آموزش کامل طراحی 5 اپلیکیشن تحت وب با پایتون
مطلب نوشته شده
۶ اردیبهشت ۹۷
دفعات بازدید
1,080
تعداد نظرات
۳
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Udemy Complete Python Web Course: Build 5 Python Web Apps به طراحی ۵ اپلیکیشن تحت وب مختلف با پایتون می پردازیم.

دانلود The Complete Angular Course: Beginner to Advanced آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته آنگولار

angbtop - دانلود The Complete Angular Course: Beginner to Advanced آموزش کامل مقدماتی تا پیشرفته آنگولار
مطلب نوشته شده
۵ اردیبهشت ۹۷
دفعات بازدید
1,195
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Udemy The Complete Angular Course: Beginner to Advanced به طور کامل با آموزش مقدماتی تا پیشرفته آنگولار آشنا می شوید.

دانلود Udemy Angular 4 – The Complete Guide آموزش کامل آنگولار 4

ang4 - دانلود Udemy Angular 4 - The Complete Guide آموزش کامل آنگولار 4
مطلب نوشته شده
۴ اردیبهشت ۹۷
دفعات بازدید
862
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Udemy Angular 4 – The Complete Guide با ویژگی های و امکانات آنگولار ۴ آشنا می شوید.

دانلود Udemy The Complete Docker Course for DevOps and Developers آموزش کامل داکر برای دواوپس و توسعه دهندگان

ddddd - دانلود Udemy The Complete Docker Course for DevOps and Developers آموزش کامل داکر برای دواوپس و توسعه دهندگان
مطلب نوشته شده
۳۰ فروردین ۹۷
دفعات بازدید
708
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Udemy The Complete Docker Course for DevOps and Developers به آموزش کامل داکر برای دواوپس و توسعه دهندگان می پردازیم.

دانلود Docker for DevOps: From Development to Production آموزش داکر برای دوآپس: از توسعه تا تولید

dockerfor - دانلود Docker for DevOps: From Development to Production آموزش داکر برای دوآپس: از توسعه تا تولید
مطلب نوشته شده
۲۷ فروردین ۹۷
دفعات بازدید
648
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Udemy Docker for DevOps: From Development to Production با داکر برای دوآپس آشنا می شوید.

دانلود Try Django 1.11 // Python Web Development آموزش توسعه وب با جنگو 1.11 و پایتون

jango - دانلود Try Django 1.11 // Python Web Development آموزش توسعه وب با جنگو 1.11 و پایتون
مطلب نوشته شده
۲۱ فروردین ۹۷
دفعات بازدید
661
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Udemy Try Django 1.11 // Python Web Development با آموزش توسعه وب با جنگو ۱.۱۱ و پایتون آشنا می شوید.

دانلود Master the Fundamentals of SQL with Python آموزش تسلط بر اصول و مبانی اس کیو ال و پایتون

master - دانلود Master the Fundamentals of SQL with Python آموزش تسلط بر اصول و مبانی اس کیو ال و پایتون
مطلب نوشته شده
۱۹ فروردین ۹۷
دفعات بازدید
447
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Master the Fundamentals of SQL with Python شما با آموزش تسلط بر اصول و مبانی اس کیو ال و پایتون آشنا می شوید.

دانلود Python 3 For Beginner Object-Oriented Programming آموزش مقدماتی شی گرایی در پایتون 3

p23 - دانلود Python 3 For Beginner Object-Oriented Programming آموزش مقدماتی شی گرایی در پایتون 3
مطلب نوشته شده
۱۸ فروردین ۹۷
دفعات بازدید
540
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Python 3 For Beginner – Object-Oriented Programming با آموزش مقدماتی شی گرایی در پایتون آشنا می شوید.

دانلود Web Scraping In Python: Master The Fundamentals آموزش جمع آوری اطلاعات موجود در وب سایت ها با پایتون

scrap - دانلود Web Scraping In Python: Master The Fundamentals آموزش جمع آوری اطلاعات موجود در وب سایت ها با پایتون
مطلب نوشته شده
۱۶ فروردین ۹۷
دفعات بازدید
865
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

در دوره آموزشی Udemy Web Scraping In Python: Master The Fundamentals با خراش دادن وب با پایتون آشنا می شوید.