دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

دانلود مجموعه 980 کتاب الکترونیکی برای احمق ها!!!

مطلب نوشته شده
۱۷ خرداد ۱۳۹۴
دفعات بازدید
14,940

احتمالا همه شما حداقل یک کتاب از مجموعه کتب انتشارات for dummies را خوانده اید.
این شرکت در سال ۱۹۹۱ کار خود را با چاپ کتاب “سیستم عامل داس، برای احمق ها” آغاز کرد. عنوان این کتاب و تحریر بسیار زیبای آن، این کتاب را یکی از پر فروش ترین کتاب های آن دوره کرد. پس از آن، نویسنده کتاب شروع به نشر عناوینی عمومی تر، مثل “ماهیگیری برای احمق ها” و “شطرنج برای احمق ها” نمود. به این ترتیب انتشارات For Dummies شکل گرفت.
در عنوان برای احمق ها، کنایه ای جسورانه برای مخاطبان کتاب است، چرا که ساختار کتاب به گونه ای است که برای کلیه اقشار قابل درک است.

مشخص ترین خصوصیات For Dummies:
– عناوین متعدد و بسیار گوناگون در تمام زمینه ها
– متن و زبان گویا و ساده
– انگلیسی بسیار دقیق و با استفاده از روش ساده به سخت (که هر کتاب را در این مجموعه مبدل به یک کتاب آموزش زبان نموده است)
– استفاده از ساختار مشابه در کلیه کتاب ها
– استفاده از علائم مشابه در کلیه کتاب ها
– استفاده از ته مایه طنز در ارائه مسائل و راهکارها

مجموعه ای که هم اکنون پیش رو دارید، شامل ۹۸۰ عنوان کتاب در کلیه زمینه ها می باشد. که لیست کامل آن را به ترتیب حروف الفبا در ادامه مطلب مشاهده خواهید نمود.

لیست کتاب های این مجموعه:

۷۸ Tax Tips for Canadians for Dummies (ISBN – 0470676582).pdf
A Family’s Guide to the Military for Dummies (ISBN – 0470386975).pdf
Access 2007 VBA Programming for Dummies (ISBN – 0470046538).pdf
Access 2010 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470532181).pdf
Access Forms & Reports for Dummies (ISBN – 0764599658).pdf
Access VBA Programming for Dummies (ISBN – 0764574116).pdf
Accounting for Dummies (ISBN – 0470246006).pdf
Accounting Workbook for Dummies (ISBN – 0471791458).pdf
Acne for Dummies (ISBN – 0471746983).pdf
Acrylic Painting for Dummies (ISBN – 047044455X).pdf
ACT! 2005 for Dummies (ISBN – 0764575325).pdf
ACT! 2006 for Dummies (ISBN – 0471774545).pdf
ACT! 2007 for Dummies (ISBN – 0470055146).pdf
ACT! by Sage for Dummies (ISBN – 0470192259).pdf
Active Directory for Dummies (ISBN – 0470287209).pdf
Acupressure & Reflexology for Dummies (ISBN – 0470139420).pdf
Adobe Acrobat 6 PDF for Dummies (ISBN – 0764537601).pdf
Adobe AIR for Dummies (ISBN – 0470390441).pdf
Adobe Creative Suite 3 Web Premium All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470120991).pdf
Adobe Creative Suite 4 Design Premium All-in-One for Dummies (ISBN – 0470331860).pdf
Adobe Creative Suite All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764556010).pdf
Adobe Flex 3.0 for Dummies (ISBN – 0470277920).pdf
Adobe Premiere Elements for Dummies (ISBN – 0764578812).pdf
AdobeCreative Suite 2 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 076458815X).pdf
Adopting a Pet for Dummies (ISBN – 0764598791).pdf
Advanced Selling for Dummies (ISBN – 0470174676).pdf
Advertising for Dummies (ISBN – 0470045833).pdf
AdWords for Dummies (ISBN – 0470152524).pdf
Ajax for Dummies (ISBN – 0471785970).pdf
Alaska for Dummies (ISBN – 0470385278).pdf
Algebra I Essentials for Dummies (ISBN – 0470618345).pdf
Algebra II Essentials for Dummies (ISBN – 047061840X).pdf
Algebra II for Dummies (ISBN – 0471775819).pdf
Alternative Energy for Dummies (ISBN – 0470430621).pdf
Amazon.com for Dummies (ISBN – 0764558404).pdf
Anatomy & Physiology Workbook for Dummies (ISBN – 047016932X).pdf
Anger Management for Dummies (ISBN – 0470037156).pdf
Anthropology for Dummies (ISBN – 0470279664).pdf
Anxiety & Depression Workbook for Dummies (ISBN – 0764597930).pdf
AOL for Dummies (ISBN – 0764558110).pdf
AP Biology for Dummies (ISBN – 0470224878).pdf
AP Chemistry for Dummies (ISBN – 0470389761).pdf
AP English Language & Composition for Dummies (ISBN – 0470386401).pdf
AP English Literature & Composition for Dummies (ISBN – 0470194251).pdf
AP U.S. History for Dummies (ISBN – 0470247584).pdf
Arabic Phrases for Dummies (ISBN – 0470225238).pdf
Archaeology for Dummies (ISBN – 047033732X).pdf
Arizona for Dummies (ISBN – 0470043075).pdf
ASP.NET 2.0 All-In-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0471785989).pdf
ASP.NET 3.5 for Dummies (ISBN – 0470195924).pdf
Asset Allocation for Dummies (ISBN – 0470409630).pdf
Astrology for Dummies (ISBN – 0470098406).pdf
ASUS Eee PC for Dummies (ISBN – 0470411546).pdf
ASVAB AFQT for Dummies (ISBN – 0470566523).pdf
ASVAB for Dummies (ISBN – 0470106719).pdf
Athletic Scholarships for Dummies (ISBN – 076459804X).pdf
Australia for Dummies (ISBN – 0470178345).pdf
Auto Repair for Dummies (ISBN – 076459902X).pdf
AutoCAD & AutoCAD LT All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0471752606).pdf
AutoCAD 2005 for Dummies (ISBN – 0764571389).pdf
AutoCAD 2006 for Dummies (ISBN – 0764589253).pdf
AutoCAD 2007 for Dummies (ISBN – 0471786497).pdf
AutoCAD 2008 3D Modeling Workbook for Dummies (ISBN – 0470097639).pdf
AutoCAD 2008 for Dummies (ISBN – 0470116501).pdf
AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470243783).pdf
AutoCAD 2011 for Dummies (ISBN – 0470595396).pdf
AutoCAD LT X For Dummies (ISBN – 0764572806).pdf

Baby & Toddler Meals for Dummies (ISBN – 0471773840).pdf
Baby & Toddler Sleep Solutions for Dummies (ISBN – 047011794X).pdf
Baby Massage for Dummies (ISBN – 0764578413).pdf
Baby Signing for Dummies (ISBN – 0471773867).pdf
Bahamas for Dummies (ISBN – 0471962503).pdf
Balanced Scorecard Strategy for Dummies (ISBN – 047013397X).pdf
Banjo for Dummies (ISBN – 0470127627).pdf
Bartending for Dummies (ISBN – 047005056X).pdf
Basic Math & Pre-Algebra for Dummies (ISBN – 0470135379).pdf
Basic Math & Pre-Algebra Workbook for Dummies (ISBN – 0470288175).pdf
BBQ Sauces Rubs & Marinades For Dummies (ISBN – 0470199148).pdf
BEA WebLogic Server 8 for Dummies (ISBN – 0764524720).pdf
Beagles for Dummies (ISBN – 0470039612).pdf
Beekeeping for Dummies (ISBN – 0470430656).pdf
Beginning Flash Game Programming for Dummies (ISBN – 0764589628).pdf
Beginning Programming All-In-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470108541).pdf
Beginning Programming with Java for Dummies (ISBN – 0764588745).pdf
Bike Repair & Maintenance for Dummies (ISBN – 0470415800).pdf
Biochemistry for Dummies (ISBN – 0470194286).pdf
Bioinformatics for Dummies (ISBN – 0470089857).pdf
Biometrics for Dummies (ISBN – 0470292881).pdf
Bipolar Disorder for Dummies (ISBN – 0764584510).pdf
BlackBerry Curve for Dummies (ISBN – 047058744X).pdf
BlackBerry for Dummies (ISBN – 047018079X).pdf
Blackberry for Dummies (ISBN – 0470457627).pdf
BlackBerry for Dummies (ISBN – 0471757411).pdf
BlackBerry Pearl for Dummies (ISBN – 0470128933).pdf
BlackBerry Storm for Dummies (ISBN – 0470422203).pdf
BlackBerry Storm for Dummies (ISBN – 0470565314).pdf
Blackboard for Dummies (ISBN – 0471798320).pdf
Blocking Spam and Spyware for Dummies (ISBN – 0764575910).pdf
Blogging for Dummies (ISBN – 0470230177).pdf
Blogging for Dummies (ISBN – 047056556X).pdf
Blogging for Dummies (ISBN – 0471770841).pdf
Bond Investing for Dummies (ISBN – 0470134593).pdf
Bookkeeping for Canadians for Dummies (ISBN – 047073762X).pdf
Bookkeeping for Dummies (ISBN – 0764598481).pdf
Bookkeeping Workbook for Dummies (ISBN – 0470169834).pdf
Borderline Personality Disorder for Dummies (ISBN – 0470466537).pdf
Boston for Dummies (ISBN – 0470128178).pdf
Boston Terriers for Dummies (ISBN – 0470127686).pdf
Brain Games for Dummies (ISBN – 0470373784).pdf
Branding for Dummies (ISBN – 0471771597).pdf
Bridge for Dummies (ISBN – 0471924261).pdf
BuddyPress for Dummies (ISBN – 0470568011).pdf
Budget Weddings for Dummies (ISBN – 0470502096).pdf
Build Your Own Pc Do-It-Yourself for Dummies (ISBN – 0470196114).pdf
Building a PC for Dummies (ISBN – 0471767727).pdf
Building Facebook Applications for Dummies (ISBN – 0470277955).pdf
Building Flash Web Sites for Dummies (ISBN – 0471792209).pdf
Building Research Tools with Google for Dummies (ISBN – 076457809X).pdf
Building Web Sites All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470009942).pdf
Building Web Sites All-in-One for Dummies (ISBN – 0470385413).pdf
Building Your Business with Google for Dummies (ISBN – 0764571435).pdf
Building Your Own Home for Dummies (ISBN – 0764557092).pdf
Bulldogs for Dummies (ISBN – 0764599798).pdf
Business Etiquette for Dummies (ISBN – 0470147091).pdf
Business Math for Dummies (ISBN – 0470233311).pdf
Business Valuation for Dummies (ISBN – 0470344016).pdf
BusinessObjects XI Release 2 for Dummies (ISBN – 0470181125).pdf
Buying a Computer for Dummies (ISBN – 0764576534).pdf
Buying a Computer for Dummies (ISBN – 076459818X).pdf
Buying a Computer for Dummies 2004 Edition (ISBN – 0764540777).pdf
Buzz Marketing with Blogs for Dummies (ISBN – 076458457X).pdf

C for Dummies (ISBN – 0764570684).pdf
C# 2010 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470563486).pdf
C++ Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 076457986X).pdf
Cake Decorating for Dummies (ISBN – 0470099119).pdf
Calculus II for Dummies (ISBN – 047022522X).pdf
Calculus Workbook for Dummies (ISBN – 076458782X).pdf
California for Dummies (ISBN – 0470068639).pdf
California Wine for Dummies (ISBN – 0470376074).pdf
Call Centers for Dummies (ISBN – 0470677430).pdf
Camera Raw with Photoshop for Dummies (ISBN – 0471774820).pdf
Cancun & the Yucatan for Dummies (ISBN – 0470120037).pdf
Candlestick Charting for Dummies (ISBN – 0470178086).pdf
Candy Making for Dummies (ISBN – 0764597345).pdf
Canning and Preserving for Dummies (ISBN – 0470504552).pdf
Canon EOS 7D for Dummies (ISBN – 0470595914).pdf
Canon EOS Digital Rebel XSi – 450D For Dummies (ISBN – 0470385375).pdf
Canon EOS Digital Rebel XTi – 400D For Dummies (ISBN – 047023945X).pdf
Canon EOS Rebel T1i – 500D for Dummies (ISBN – 0470533897).pdf
Canon EOS Rebel XS – 1000D For Dummies (ISBN – 0470433922).pdf
Car Audio for Dummies (ISBN – 0470151587).pdf
Car Hacks and Mods for Dummies (ISBN – 0764571427).pdf
Card Games for Dummies (ISBN – 0764599100).pdf
Casino Gambling for Dummies (ISBN – 047175286X).pdf
Catholic High School Entrance Exams for Dummies (ISBN – 0470548738).pdf
CD & DVD Recording for Dummies (ISBN – 0764559567).pdf
Celiac Disease for Dummies (ISBN – 0470160365).pdf
Chemistry Workbook for Dummies (ISBN – 0470251522).pdf
Chess for Dummies (ISBN – 0764584049).pdf
Chicago for Dummies (ISBN – 0470124806).pdf
Chihuahuas for Dummies (ISBN – 0470229675).pdf
Chinese for Dummies (ISBN – 0764583751).pdf
Chinese Phrases for Dummies (ISBN – 0764584774).pdf
Chronic Fatigue Syndrome for Dummies (ISBN – 0470117729).pdf
Chronic Pain for Dummies (ISBN – 0471751405).pdf
Cleaning Windows Vista for Dummies (ISBN – 0471782939).pdf
Cleaning Windows XP for Dummies (ISBN – 076457549X).pdf
Cloud Computing for Dummies (ISBN – 0470484705).pdf
Coaching Baseball for Dummies (ISBN – 0470089601).pdf
Coaching Basketball for Dummies (ISBN – 0470149760).pdf
Coaching Football for Dummies (ISBN – 0471793310).pdf
Coaching Lacrosse for Dummies (ISBN – 0470226994).pdf
Coaching Volleyball for Dummies (ISBN – 0470464690).pdf
Cocoa Programming for Mac OS X for Dummies (ISBN – 0470432896).pdf
Coin Collecting for Dummies (ISBN – 0470222751).pdf
Color Management for Digital Photographers for Dummies (ISBN – 0470048921).pdf
Colorado & the Rockies for Dummies (ISBN – 076457647X).pdf
Commercial Real Estate Investing for Dummies (ISBN – 0470174919).pdf
Commodities for Dummies (ISBN – 0470049286).pdf
Complete MBA for Dummies (ISBN – 0470194294).pdf
Composting for Dummies (ISBN – 0470581611).pdf
Computer Forensics for Dummies (ISBN – 0470371919).pdf
Computer Viruses for Dummies (ISBN – 0764574183).pdf
Computers for Seniors for Dummies (ISBN – 0470534834).pdf
Conflict Resolution at Work for Dummies (ISBN – 0470536438).pdf
Conquering Childhood Obesity for Dummies (ISBN – 0471791466).pdf
Conspiracy Theories & Secret Societies for Dummies (ISBN – 0470184086).pdf
Consulting for Dummies (ISBN – 0470178094).pdf
Consumer Behavior for Dummies (ISBN – 0470449837).pdf
Container Gardening for Dummies (ISBN – 0470577053).pdf
Controlling Cholesterol for Dummies (ISBN – 0470227591).pdf
Cool Careers for Dummies (ISBN – 0470117745).pdf
COPD for Dummies (ISBN – 0470247576).pdf
Copyediting & Proofreading for Dummies (ISBN – 0470121718).pdf
Core Strength for Dummies (ISBN – 0470417773).pdf
Costa Rica for Dummies (ISBN – 047048215X).pdf
Cover Letters for Dummies (ISBN – 0470402210).pdf
Cracking Codes and Cryptograms for Dummies (ISBN – 0470591005).pdf
Creating Family Web Sites for Dummies (ISBN – 076457938X).pdf
Creating Web Pages All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470096292).pdf
Creating Web Pages for Dummies (ISBN – 0470080302).pdf
Credit Repair Kit for Dummies (ISBN – 0764599089).pdf
Criminology for Dummies (ISBN – 0470396962).pdf
Crochet Patterns for Dummies (ISBN – 0470045558).pdf
Crocheting for Dummies (ISBN – 0470536454).pdf
Cross-Cultural Selling for Dummies (ISBN – 0470377011).pdf
Crosswords for Seniors for Dummies (ISBN – 0470491574).pdf
Cruise Vacations for Dummies 2006 (ISBN – 0764598309).pdf
Cruise Vacations for Dummies 2007 (ISBN – 0471788635).pdf
Cryptography for Dummies (ISBN – 0764541889).pdf
Crystal Reports 10 for Dummies (ISBN – 0764571370).pdf
Crystal Reports 2008 for Dummies (ISBN – 0470290773).pdf
Crystal Xcelsius for Dummies (ISBN – 0471779105).pdf
CSS Web Design for Dummies (ISBN – 0764584251).pdf
Customer Service for Dummies (ISBN – 0471768693).pdf

Dachshunds for Dummies (ISBN – 0470229683).pdf
Data Warehousing for Dummies (ISBN – 0470407476).pdf
Dating for Dummies (ISBN – 0471768707).pdf
Day Trading for Dummies (ISBN – 0470171499).pdf
Design Patterns for Dummies (ISBN – 0471798541).pdf
Destination Weddings for Dummies (ISBN – 0470129956).pdf
Detox Diets for Dummies (ISBN – 0470525126).pdf
Diabetes Cookbook for Dummies (ISBN – 0470536446).pdf
Diabetes Cookbook for Dummies (ISBN – 0764584502).pdf
Diabetes for Dummies (ISBN – 0470270861).pdf
Differential Equations for Dummies (ISBN – 0470178140).pdf
Differential Equations Workbook for Dummies (ISBN – 0470472014).pdf
Digital Art Photography for Dummies (ISBN – 0764598015).pdf
Digital Photo Projects for Dummies (ISBN – 0470121017).pdf
Digital Photography All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470037431).pdf
Digital Photography All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470401958).pdf
Digital Photography All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764573284).pdf
Digital Photography for Dummies (ISBN – 0470250747).pdf
Digital Photography for Dummies (ISBN – 0764598023).pdf
Digital Photography for Seniors for Dummies (ISBN – 0470444177).pdf
Digital Photography Just the Steps for Dummies (ISBN – 0470275588).pdf
Digital Photos Movies & Music Gigabook For Dummies (ISBN – 0764574140).pdf
Digital Portrait Photography for Dummies (ISBN – 0470527633).pdf
Digital Scrapbooking for Dummies (ISBN – 0764584197).pdf
Digital SLR Cameras & Photography for Dummies (ISBN – 0470149272).pdf
Digital SLR Cameras & Photography for Dummies (ISBN – 0764598031).pdf
Digital SLR Cameras and Photography for Dummies (ISBN – 0470466065).pdf
Digital Video for Dummies (ISBN – 0471782785).pdf
Divorce for Dummies (ISBN – 0470411511).pdf
Do-It-Yourself Web Sites for Dummies (ISBN – 0470169036).pdf
Do-It-Yourself Web Stores for Dummies (ISBN – 0470174439).pdf
Dog Grooming for Dummies (ISBN – 0471773905).pdf
Dog Training for Dummies (ISBN – 0764584189).pdf
Dog Tricks and Agility for Dummies (ISBN – 0470539593).pdf
Dogs All-in-One for Dummies (ISBN – 0470529784).pdf
Doing Business in China for Dummies (ISBN – 0470049294).pdf
DotNetNuke for Dummies (ISBN – 0471798436).pdf
Drawing Cartoons and Comics for Dummies (ISBN – 0470426837).pdf
Dream Dictionary for Dummies (ISBN – 0470178167).pdf
Dreamweaver 8 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0471781428).pdf
Dreamweaver 8 for Dummies (ISBN – 0764596497).pdf
Dreamweaver CS3 for Dummies (ISBN – 0470114908).pdf
Dreamweaver CS4 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470391804).pdf
Dreamweaver CS4 for Dummies (ISBN – 0470345020).pdf
DRER for Dummies (ISBN – 047061076X).pdf
Drupal for Dummies (ISBN – 0470556110).pdf
Dungeon Master 4th Edition for Dummies (ISBN – 0470292911).pdf
Dungeon Master for Dummies (ISBN – 0471783307).pdf
Dungeons & Dragons for Dummies (ISBN – 0764584596).pdf
Dungeons and Dragons 4th Edition for Dummies (ISBN – 0470292903).pdf

e-Discovery for Dummies (ISBN – 0470510129).pdf
E-Mail Marketing for Dummies (ISBN – 0470190876).pdf
Eating Disorders for Dummies (ISBN – 0470225491).pdf
eBay Bargain Shopping for Dummies (ISBN – 0764540807).pdf
eBay Business All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470385367).pdf
eBay Business All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764584383).pdf
eBay for Dummies (ISBN – 0470045299).pdf
Ebay for Dummies (ISBN – 0470497416).pdf
eBay for Dummies (ISBN – 0764568876).pdf
eBay Listings That Sell for Dummies (ISBN – 0471789127).pdf
eBay Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 0764559915).pdf
Eclipse for Dummies (ISBN – 0764574701).pdf
Electronics for Dummies (ISBN – 0470286970).pdf
Electronics for Dummies (ISBN – 0764576607).pdf
Electronics Projects for Dummies (ISBN – 0470009683).pdf
Elvis for Dummies (ISBN – 0470472022).pdf
Emotional Intelligence for Dummies (ISBN – 0470157321).pdf
Endometriosis for Dummies (ISBN – 0470050470).pdf
Energy Efficient Homes for Dummies (ISBN – 0470376023).pdf
England for Dummies (ISBN – 0470165618).pdf
English Grammar Workbook for Dummies (ISBN – 0764599321).pdf
Estate & Trust Administration for Dummies (ISBN – 0470286172).pdf
Etiquette for Dummies (ISBN – 0470106727).pdf
Europe for Dummies (ISBN – 0470345454).pdf
Evolution for Dummies (ISBN – 0470117737).pdf
Excel 2003 Just the Steps for Dummies (ISBN – 0764574884).pdf
Excel 2007 All-In-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470037385).pdf
Excel 2007 Dashboards & Reports for Dummies (ISBN – 0470228148).pdf
Excel 2007 Data Analysis for Dummies (ISBN – 047004599X).pdf
Excel 2007 for Dummies (ISBN – 0470037377).pdf
Excel 2007 for Dummies Quick Reference (ISBN – 0470046716).pdf
Excel 2007 Just the Steps for Dummies (ISBN – 0470039213).pdf
Excel 2007 VBA Programming for Dummies (ISBN – 0470046740).pdf
Excel 2010 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470489596).pdf
Excel 2010 for Dummies (ISBN – 0470489537).pdf
Excel 2010 for Dummies Quick Reference (ISBN – 0470527552).pdf
Excel Formulas and Functions for Dummies (ISBN – 047056816X).pdf
Excel Formulas and Functions for Dummies (ISBN – 0764575562).pdf
Excel Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 0764574272).pdf
Excel VBA Programming for Dummies (ISBN – 0764574124).pdf
Excel Workbook for Dummies (ISBN – 0471798452).pdf
Exchange-Traded Funds for Dummies (ISBN – 0470045809).pdf
Existentialism for Dummies (ISBN – 0470276991).pdf
Expert Podcasting Practices for Dummies (ISBN – 0470149264).pdf

Facebook for Dummies (ISBN – 0470527617).pdf
Facebook Marketing for Dummies (ISBN – 0470487623).pdf
Fantasy Football for Dummies (ISBN – 0470125071).pdf
Fashion for Dummies (ISBN – 0470539267).pdf
Ferrets for Dummies (ISBN – 0470139439).pdf
Fibromyalgia for Dummies (ISBN – 0470145021).pdf
Fighting Spam for Dummies (ISBN – 0764559656).pdf
Figure Drawing for Dummies (ISBN – 0470390735).pdf
Filmmaking for Dummies (ISBN – 0470386940).pdf
Final Cut Pro HD for Dummies (ISBN – 0764577735).pdf
Financing Real Estate Investments for Dummies (ISBN – 0470422335).pdf
Firefox for Dummies (ISBN – 0471748994).pdf
Firewalls for Dummies (ISBN – 0764540483).pdf
Fitness for Dummies (ISBN – 0764578510).pdf
Fix Your Own Computer for Seniors for Dummies (ISBN – 0470500875).pdf
Flash CS3 for Dummies (ISBN – 0470121009).pdf
Flash CS4 All-In-One for Dummies (ISBN – 0470385391).pdf
Flash CS4 for Dummies (ISBN – 0470381191).pdf
Flipping Houses for Dummies (ISBN – 0470043458).pdf
Florida for Dummies (ISBN – 076457745X).pdf
Food Allergies for Dummies (ISBN – 0470095849).pdf
Football for Dummies (ISBN – 0470125365).pdf
For.Dummies.E-Book.Collection-FL.nfo
Foreclosure Investing for Dummies (ISBN – 0470122188).pdf
Foreclosure Self-Defense for Dummies (ISBN – 0470251530).pdf
France for Dummies (ISBN – 0470085819).pdf
French Verbs for Dummies (ISBN – 0471773883).pdf
Freshwater Aquariums for Dummies (ISBN – 0470051035).pdf
FrontPage 2003 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764575317).pdf
Fundamental Analysis for Dummies (ISBN – 0470506458).pdf
Fundraising for Dummies (ISBN – 0470568402).pdf
Fundraising for Dummies (ISBN – 0764598473).pdf
Futures & Options for Dummies (ISBN – 0471752835).pdf

GarageBand for Dummies (ISBN – 0764573233).pdf
Gardening Basics for Dummies (ISBN – 0470037490).pdf
Genetics for Dummies (ISBN – 0470551747).pdf
Genetics for Dummies (ISBN – 0764595547).pdf
Geocaching for Dummies (ISBN – 0764575716).pdf
German Phrases for Dummies (ISBN – 0764595539).pdf
Germany for Dummies (ISBN – 0470474025).pdf
GIS for Dummies (ISBN – 0470236825).pdf
Global Warming for Dummies (ISBN – 0470840986).pdf
Gluten-Free Cooking for Dummies (ISBN – 0470178108).pdf
GMAT for Dummies (ISBN – 0764596535).pdf
GoldMine 8 for Dummies (ISBN – 0764598341).pdf
Golf for Dummies (ISBN – 0471768715).pdf
Golf’s Short Game for Dummies (ISBN – 0764569201).pdf
Google AdSense for Dummies (ISBN – 047029289X).pdf
Google AdWords for Dummies (ISBN – 0470455772).pdf
Google Apps for Dummies (ISBN – 0470189584).pdf
Google Blogger for Dummies (ISBN – 0470407425).pdf
Google Earth for Dummies (ISBN – 0470095288).pdf
Google Search & Rescue for Dummies (ISBN – 0764599305).pdf
Google Sites & Chrome for Dummies (ISBN – 0470396784).pdf
Google Sketchup 7 for Dummies (ISBN – 0470277394).pdf
Google SketchUp for Dummies (ISBN – 0470137444).pdf
Google Voice for Dummies (ISBN – 0470546999).pdf
GPS for Dummies (ISBN – 0764569333).pdf
Grammar Essentials for Dummies (ISBN – 047061837X).pdf
Grant Writing for Dummies (ISBN – 0470291133).pdf
Green Business Practices for Dummies (ISBN – 0470393394).pdf
Green Careers for Dummies (ISBN – 0470529601).pdf
Green Cleaning for Dummies (ISBN – 0470391065).pdf
Green Gadgets for Dummies (ISBN – 0470469145).pdf
Green Home Computing for Dummies (ISBN – 0470467452).pdf
Green Living for Dummies (ISBN – 0470227427).pdf
Green Your Home All in One for Dummies (ISBN – 0470407786).pdf
Grieving for Dummies (ISBN – 047006742X).pdf
Grilling for Dummies (ISBN – 0470421290).pdf
Guerrilla Marketing for Dummies (ISBN – 0470289678).pdf
Guitar All-in-One for Dummies (ISBN – 0470481331).pdf
Guitar Exercises for Dummies (ISBN – 0470387661).pdf
Guitar for Dummies (ISBN – 0764599046).pdf
GURPS for Dummies (ISBN – 0471783293).pdf

Hacking for Dummies (ISBN – 047005235X).pdf
Hacking for Dummies (ISBN – 0470550937).pdf
Hacking for Dummies (ISBN – 076455784X).pdf
Hacking Wireless Networks for Dummies (ISBN – 0764597302).pdf
Hair Loss and Replacement for Dummies (ISBN – 0470087870).pdf
Ham Radio for DummiesA (ISBN – 0764559877).pdf
Happiness for Dummies (ISBN – 0470281715).pdf
Hawaii for Dummies (ISBN – 0470393076).pdf
HDTV for Dummies┬ (ISBN – 0764575864).pdf
Healthy Aging for Dummies (ISBN – 0470149752).pdf
Healthy Carb Cookbook for Dummies (ISBN – 0764584766).pdf
Hedge Funds for Dummies (ISBN – 0470049278).pdf
High Blood Pressure for Dummies (ISBN – 0470137517).pdf
High Dynamic Range Digital Photography for Dummies (ISBN – 0470560924).pdf
High-Powered Investing All-In-One for Dummies (ISBN – 0470186267).pdf
Home Buying for Dummies (ISBN – 0470453656).pdf
Home Buying for Dummies (ISBN – 0471768472).pdf
Home Maintenance for Dummies (ISBN – 047043063X).pdf
Home Networking All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470275197).pdf
Home Networking for Dummies (ISBN – 0470118067).pdf
Home Networking for Dummies (ISBN – 0764588494).pdf
Home Recording For Musicians for Dummies (ISBN – 0470385421).pdf
Home Recording For Musicians for Dummies (ISBN – 0764588842).pdf
Home Staging for Dummies (ISBN – 0470260289).pdf
Home Theater for Dummies (ISBN – 0470411899).pdf
Home Theater for Dummies (ISBN – 0471783250).pdf
Home-Based Business for Dummies (ISBN – 0470538058).pdf
Home-Based Business for Dummies (ISBN – 0764577638).pdf
Homebrewing for Dummies (ISBN – 0470230622).pdf
Horse Health & Nutrition for Dummies (ISBN – 0470239522).pdf
Horseback Riding for Dummies (ISBN – 0470097191).pdf
Horses for Dummies (ISBN – 0764597973).pdf
House Selling for Dummies (ISBN – 0470170468).pdf
Housetraining for Dummies (ISBN – 0470476370).pdf
HTML 4 for Dummies (ISBN – 0764589172).pdf
HTML XHTML & CSS For Dummies (ISBN – 047023847X).pdf
HTML XHTML and CSS All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470186275).pdf
Hypoglycemia for Dummies (ISBN – 047012170X).pdf

IBM Workplace Services Express for Dummies (ISBN – 0471791318).pdf
IBS Cookbook for Dummies (ISBN – 0470530723).pdf
IBS for Dummies (ISBN – 0764598147).pdf
Identity Theft for Dummies (ISBN – 0470565217).pdf
iLife ’04 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764573470).pdf
Illustrator CS4 for Dummies (ISBN – 0470396563).pdf
iMac for Dummies (ISBN – 0470133864).pdf
iMac for Dummies (ISBN – 0470607378).pdf
iMovie 09 & iDVD 09 for Dummies (ISBN – 0470502126).pdf
Import – Export For Dummies (ISBN – 0470260947).pdf
Incredible iPhone Apps for Dummies (ISBN – 0470607548).pdf
InDesign CS2 for Dummies (ISBN – 0764595725).pdf
InDesign CS3 for Dummies (ISBN – 0470118652).pdf
InDesign CS4 for Dummies (ISBN – 047038848X).pdf
Index Investing for Dummies (ISBN – 047029406X).pdf
Infertility for Dummies (ISBN – 0470115181).pdf
Insurance for Dummies (ISBN – 0470464682).pdf
Intermediate Arabic for Dummies (ISBN – 0470373377).pdf
Intermediate German for Dummies (ISBN – 0470226242).pdf
Intermediate Italian for Dummies (ISBN – 0470247940).pdf
Intermediate Spanish for Dummies (ISBN – 0470184736).pdf
Intermediate Statistics for Dummies (ISBN – 0470045205).pdf
Internet Explorer Construction Kit for Dummies (ISBN – 0764574914).pdf
Investing for Canadians for Dummies (ISBN – 0470160292).pdf
Investing for Dummies (ISBN – 0470289651).pdf
Investing for Dummies (ISBN – 0764599127).pdf
Investing in an Uncertain Economy for Dummies (ISBN – 0470401168).pdf
Investing Online for Dummies (ISBN – 0470228024).pdf
Investing Online for Dummies (ISBN – 0764584561).pdf
iPAQ for Dummies (ISBN – 0764567691).pdf
iPhone for Dummies (ISBN – 0470174692).pdf
iPhone for Dummies (ISBN – 0470423420).pdf
iPhone for Dummies (ISBN – 0470536985).pdf
iPhoto 09 for Dummies (ISBN – 047043371X).pdf
iPod & iTunes for Dummies (ISBN – 0470174749).pdf
iPod & iTunes for Dummies (ISBN – 047039062X).pdf
iPod & iTunes for Dummies (ISBN – 0471747394).pdf
iPod & iTunes for Dummies (ISBN – 0764577727).pdf
iPod and iTunes for Dummies (ISBN – 0470525673).pdf
iPod Touch for Dummies (ISBN – 0470505303).pdf
Ireland for Dummies (ISBN – 0470422076).pdf
IT Disaster Recovery Planning for Dummies (ISBN – 0470039736).pdf
Italian Verbs for Dummies (ISBN – 0471773891).pdf
Italy for Dummies (ISBN – 0470399074).pdf
Italy for Dummies (ISBN – 0764588192).pdf
iWork 09 for Dummies (ISBN – 0470433728).pdf

Jakarta Struts for Dummies (ISBN – 0764559575).pdf
Java 2 for Dummies (ISBN – 0764568582).pdf
Java All-In-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 076458961X).pdf
JavaScript and AJAX for Dummies (ISBN – 0470417994).pdf
JavaScript for Dummies (ISBN – 0764576593).pdf
Jazz for Dummies (ISBN – 0471768448).pdf
Jewelry & Beading Designs for Dummies (ISBN – 0470291125).pdf
Job Interviews for Dummies (ISBN – 0470177489).pdf
Joomla! for Dummies (ISBN – 047043287X).pdf
JUNOS for Dummies (ISBN – 0470277963).pdf

Knitting for Dummies (ISBN – 0470287470).pdf
Knitting Patterns for Dummies (ISBN – 0470045566).pdf
Koi for Dummies (ISBN – 0470099135).pdf

Lacrosse for Dummies (ISBN – 0470738553).pdf
Laptops All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470140925).pdf
Laptops for Dummies (ISBN – 0470277599).pdf
Laptops for Dummies (ISBN – 0470578297).pdf
Laptops for Dummies (ISBN – 0764575554).pdf
Laptops for Dummies Quick Reference (ISBN – 0470240563).pdf
Laptops for Dummies Quick Reference (ISBN – 0471798339).pdf
Laptops For Seniors for Dummies (ISBN – 0470578300).pdf
Laptops Just the Steps for Dummies (ISBN – 0470285834).pdf
Las Vegas for Dummies (ISBN – 0470402954).pdf
Lean for Dummies (ISBN – 0470099313).pdf
Lessons from the Great Depression for Dummies (ISBN – 0470487488).pdf
Limited Liability Companies for Dummies (ISBN – 0470173289).pdf
Linear Algebra for Dummies (ISBN – 0470430907).pdf
LinkedIn for Dummies (ISBN – 0470281359).pdf
LINQ for Dummies (ISBN – 0470277947).pdf
Linux All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0471752622).pdf
Linux All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764579363).pdf
Linux for Dummies (ISBN – 0470116498).pdf
Linux for Dummies (ISBN – 0470467010).pdf
Linux for Dummies (ISBN – 0471752827).pdf
Linux for Dummies (ISBN – 0764543105).pdf
Linux for Dummies (ISBN – 0764579371).pdf
Linux Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 0764571737).pdf
Living Gluten-Free for Dummies (ISBN – 0471773832).pdf
Living the Country Lifestyle All-In-One for Dummies (ISBN – 0470430613).pdf
Living Vegan for Dummies (ISBN – 0470522143).pdf
Living Vegetarian for Dummies (ISBN – 0470523026).pdf
Living Well in a Down Economy for Dummies (ISBN – 0470401176).pdf
Living With Hepatitis C for Dummies (ISBN – 0764576208).pdf
Loan Modification for Dummies (ISBN – 0470501995).pdf
Local Online Advertising for Dummies (ISBN – 0470497424).pdf
Logic for Dummies (ISBN – 0471799416).pdf
London for Dummies (ISBN – 0470165626).pdf
London for Dummies (ISBN – 0470526629).pdf
London for Dummies (ISBN – 0471748706).pdf
Lost Books of the Bible for Dummies (ISBN – 0470243805).pdf
Low-Calorie Dieting for Dummies (ISBN – 0764599054).pdf
LSAT Logic Games for Dummies (ISBN – 0470525142).pdf

Mac OS X Leopard All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470054344).pdf
Mac OS X Leopard for Dummies (ISBN – 0470054336).pdf
Mac OS X Leopard Just the Steps for Dummies (ISBN – 047010967X).pdf
Mac OS X Panther All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764543253).pdf
Mac OS X Panther Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 0764558129).pdf
Mac OS X Snow Leopard All-in-One for Dummies (ISBN – 0470435410).pdf
Mac OS X Snow Leopard for Dummies (ISBN – 0470435437).pdf
Mac OS X Snow Leopard Just the Steps for Dummies (ISBN – 0470462701).pdf
Mac OS X Tiger All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764576763).pdf
Mac OS X Tiger for Dummies (ISBN – 0764576755).pdf
Mac OS X Tiger Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 0764579630).pdf
MacBook All-in-One for Dummies (ISBN – 0470475684).pdf
MacBook for Dummies (ISBN – 047004859X).pdf
MacBook for Dummies (ISBN – 0470278161).pdf
Machinima for Dummies (ISBN – 0470096918).pdf
Macromedia Studio 8 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 076459690X).pdf
Macromedia Studio MX 2004 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764544071).pdf
MacromediaFlash 8 for Dummies (ISBN – 0764596918).pdf
Macs All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470169575).pdf
Macs All-in-One for Dummies (ISBN – 0470537981).pdf
Macs for Dummies (ISBN – 0470048492).pdf
Macs for Dummies (ISBN – 047027817X).pdf
Macs for Dummies (ISBN – 0764556568).pdf
Making Millions for Dummies (ISBN – 0470276746).pdf
Manage Your Life with Outlook for Dummies (ISBN – 0471959308).pdf
Managing Debt for Dummies (ISBN – 0470084863).pdf
Managing Your Business with Outlook 2003 for Dummies (ISBN – 0764598155).pdf
Managing Your Money All-In-One for Dummies (ISBN – 0470345462).pdf
Manga for Dummies (ISBN – 0470080256).pdf
Manga Studio for Dummies (ISBN – 0470129867).pdf
Market Timing for Dummies (ISBN – 0470389753).pdf
Marketing for Dummies (ISBN – 047050210X).pdf
Math Word Problems for Dummies (ISBN – 0470146605).pdf
Maui for Dummies (ISBN – 0470393211).pdf
Medical Terminology for Dummies (ISBN – 0470279656).pdf
Medicare Prescription Drug Coverage for Dummies (ISBN – 0470276762).pdf
Meditation for Dummies (ISBN – 0471777749).pdf
Menopause for Dummies (ISBN – 0470053437).pdf
Mexico’s Beach Resorts for Dummies (ISBN – 0471787426).pdf
Microsoft Business Intelligence for Dummies (ISBN – 0470526939).pdf
Microsoft CRM 3 for Dummies (ISBN – 0471799459).pdf
Microsoft CRM for Dummies (ISBN – 0764516981).pdf
Microsoft Dynamics CRM 4 for Dummies (ISBN – 0470343257).pdf
Microsoft Exchange Server 2007 for Dummies (ISBN – 0470398663).pdf
Microsoft Office 2007 for Seniors for Dummies (ISBN – 0470497254).pdf
Microsoft Office Access 2007 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470036494).pdf
Microsoft Office Excel 2007 Formulas & Functions for Dummies (ISBN – 0470046554).pdf
Microsoft Office Live for Dummies (ISBN – 0470116587).pdf
Microsoft Office Project 2007 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470137673).pdf
Microsoft Office Publisher 2007 for Dummies (ISBN – 0470184965).pdf
Microsoft Performancepoint 2007 for Dummies (ISBN – 0470239662).pdf
Microsoft SharePoint 2007 for Dummies (ISBN – 0470099410).pdf
Microsoft Silverlight 4 for Dummies (ISBN – 0470524650).pdf
Microsoft SQL Server 2005 for Dummies (ISBN – 0471774227).pdf
Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services for Dummies (ISBN – 076458913X).pdf
Microsoft SQL Server 2008 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470179546).pdf
Microsoft SQL Server 2008 for Dummies (ISBN – 0470224657).pdf
MicrosoftMoney 2006 for Dummies (ISBN – 0764599534).pdf
MindManager for Dummies (ISBN – 0764556533).pdf
Mixed Breeds for Dummies (ISBN – 0470120878).pdf
Mobile Internet for Dummies (ISBN – 0470239530).pdf
Molecular and Cell Biology for Dummies (ISBN – 0470430664).pdf
Montreal & Quebec City for Dummies (ISBN – 0471783641).pdf
Mortgages for Dummies (ISBN – 0470379960).pdf
Motorcycling for Dummies (ISBN – 0470245875).pdf
Multiple Sclerosis for Dummies (ISBN – 0470055928).pdf
Music Composition for Dummies (ISBN – 0470224215).pdf
Mutual Fund Investing for Canadians for Dummies (ISBN – 047015764X).pdf
Mutual Funds for Dummies (ISBN – 0470165006).pdf
MySpace for Dummies (ISBN – 0470275553).pdf

Nanotechnology for Dummies (ISBN – 0764583689).pdf
NASCAR for Dummies (ISBN – 0470430680).pdf
NASCAR for Dummies (ISBN – 076457681X).pdf
Negotiating for Dummies (ISBN – 0470045221).pdf
Netbooks for Dummies (ISBN – 0470521236).pdf
Networking All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470179155).pdf
Networking All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764599399).pdf
Networking for Dummies (ISBN – 0470056207).pdf
Networking for Dummies (ISBN – 0470534052).pdf
New Orleans for Dummies (ISBN – 0470069341).pdf
New Product Development for Dummies (ISBN – 0470117702).pdf
New York City for Dummies (ISBN – 0470306173).pdf
New York City for Dummies (ISBN – 0471945501).pdf
Nikon D3000 for Dummies (ISBN – 0470578947).pdf
Nikon D300s for Dummies (ISBN – 0470571535).pdf
Nikon D5000 for Dummies (ISBN – 0470539690).pdf
Nikon D60 for Dummies (ISBN – 0470385383).pdf
Nikon D90 for Dummies (ISBN – 0470457724).pdf
Ning for Dummies (ISBN – 0470453176).pdf
Nonprofit Bookkeeping & Accounting for Dummies (ISBN – 0470432365).pdf
Nonprofit Law & Governance for Dummies (ISBN – 0470087897).pdf
Nova Scotia New Brunswick and Prince Edward Island for Dummies (ISBN – 0470153342).pdf
Nutrition for Dummies (ISBN – 0471798681).pdf

Obsessive-Compulsive Disorder for Dummies (ISBN – 0470293314).pdf
Office 2003 Application Development All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764570676).pdf
Office 2003 Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 0764567616).pdf
Office 2007 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0471782793).pdf
Office 2007 for Dummies (ISBN – 0470009233).pdf
Office 2008 for Mac All-in-One for Dummies (ISBN – 0470460415).pdf
Office 2010 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470497483).pdf
Office 2010 for Dummies (ISBN – 0470489987).pdf
Oil Painting for Dummies (ISBN – 047018230X).pdf
Online Education for Dummies (ISBN – 0470536209).pdf
OpenOffice.org for Dummies (ISBN – 0764542222).pdf
Oracle 11g for Dummies (ISBN – 0470277653).pdf
Oracle PL – SQL For Dummies (ISBN – 0764599577).pdf
Orchids for Dummies (ISBN – 0764567594).pdf
Organic Chemistry I Workbook for Dummies (ISBN – 0470251514).pdf
Organic Gardening for Dummies (ISBN – 0470430672).pdf
Organizing Do-It-Yourself for Dummies (ISBN – 0470431113).pdf
Osteoporosis for Dummies (ISBN – 0764576216).pdf
Outlook 2007 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470046724).pdf
Outlook 2007 for Dummies (ISBN – 0470038306).pdf
Outlook 2010 for Dummies (ISBN – 0470487712).pdf
Over-the-Road Wireless for Dummies (ISBN – 0471784036).pdf
Overcoming Anxiety for Dummies (ISBN – 0470574410).pdf
Overcoming Dyslexia for Dummies (ISBN – 0471752851).pdf

Paint Shop Pro 8 for Dummies (ISBN – 0764524402).pdf
Paint Shop Pro 9 for Dummies (ISBN – 0764579355).pdf
Painting Do-It-Yourself for Dummies (ISBN – 0470175338).pdf
Paper Engineering & Pop-Ups for Dummies (ISBN – 047040955X).pdf
Paris for Dummies (ISBN – 047038218X).pdf
Parkinson’s Disease for Dummies (ISBN – 0470073950).pdf
Pastels for Dummies (ISBN – 0470508426).pdf
Pay Per Click Search Engine Marketing for Dummies (ISBN – 0471754943).pdf
PC Recording Studios for Dummies (ISBN – 0764577077).pdf
PCs All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764539418).pdf
PCs All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0471770825).pdf
PCs for Dummies (ISBN – 0470465425).pdf
PCs for Dummies (ISBN – 076458958X).pdf
PCs for Dummies Quick Reference (ISBN – 0764589601).pdf
PCs Just the Steps for Dummies (ISBN – 0470406925).pdf
PCs Just the Steps for Dummies (ISBN – 0471757942).pdf
Peachtree for Dummies (ISBN – 0470179880).pdf
Peachtree for Dummies (ISBN – 0764559672).pdf
Performance Appraisals and Phrases for Dummies (ISBN – 0470498722).pdf
Personal Bankruptcy Laws for Dummies (ISBN – 0471773808).pdf
Personal Finance for Dummies (ISBN – 0470038322).pdf
Personal Finance For Seniors for Dummies (ISBN – 0470548762).pdf
Personal Finance Workbook for Dummies (ISBN – 047009933X).pdf
Phonics for Dummies (ISBN – 0470127643).pdf
PHOP for Dummies (ISBN – 0470610786).pdf
Photoshop Album for Dummies (ISBN – 0764542125).pdf
Photoshop CS All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764542397).pdf
Photoshop CS Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 0764567829).pdf
Photoshop CS2 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764589164).pdf
Photoshop CS2 for Dummies (ISBN – 0764595717).pdf
Photoshop CS3 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 047011195X).pdf
Photoshop CS3 for Dummies (ISBN – 0470111933).pdf
Photoshop CS4 All-in-One for Dummies (ISBN – 047032726X).pdf
Photoshop CS4 for Dummies (ISBN – 0470327251).pdf
Photoshop Elements 3 for Dummies (ISBN – 0764570625).pdf
Photoshop Elements 4 for Dummies (ISBN – 0471774839).pdf
Photoshop Elements 4 Just the Steps for Dummies (ISBN – 0764574787).pdf
Photoshop Elements 5 for Dummies (ISBN – 0470098104).pdf
Photoshop Elements 7 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470434139).pdf
Photoshop Elements 7 for Dummies (ISBN – 0470397004).pdf
Photoshop Elements 8 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470543027).pdf
Photoshop Elements 8 for Dummies (ISBN – 0470529679).pdf
Photoshop Lightroom 2 for Dummies (ISBN – 047034539X).pdf
PHP & MySQL for Dummies (ISBN – 0470096004).pdf
PHP & MySQL Web Development All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470167777).pdf
PHP 5 for Dummies (ISBN – 0764541668).pdf
PHP and MySQL for Dummies (ISBN – 0470527587).pdf
PHP and MySQL for Dummies (ISBN – 0764555898).pdf
Physics for Dummies (ISBN – 0764554336).pdf
Physics Workbook for Dummies (ISBN – 0470169095).pdf
Piano Exercises for Dummies (ISBN – 0470387653).pdf
Picture Puzzles for Dummies (ISBN – 0470506857).pdf
Plumbing Do-It-Yourself for Dummies (ISBN – 0470173440).pdf
Podcasting for Dummies (ISBN – 047027557X).pdf
Podcasting for Dummies (ISBN – 0471748986).pdf
Pomeranians for Dummies (ISBN – 0470106026).pdf
Poodles for Dummies (ISBN – 0470067306).pdf
Pool and Billiards for Dummies (ISBN – 0470565535).pdf
Portuguese Phrases for Dummies (ISBN – 0470037504).pdf
Post-Traumatic Stress Disorder for Dummies (ISBN – 0470049227).pdf
Postpartum Depression for Dummies (ISBN – 0470073357).pdf
Power Boating for Dummies (ISBN – 0470409568).pdf
PowerPoint 2003 Just the Steps for Dummies (ISBN – 0764574795).pdf
PowerPoint 2007 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470040629).pdf
PowerPoint 2007 Just the Steps for Dummies (ISBN – 0470009810).pdf
PowerPoint 2010 for Dummies (ISBN – 0470487658).pdf
Pre-Calculus Workbook for Dummies (ISBN – 0470421312).pdf
Precious Metals Investing for Dummies (ISBN – 0470130873).pdf
Prediabetes for Dummies (ISBN – 0470523018).pdf
Pregnancy for Dummies (ISBN – 047038767X).pdf
Premiere Elements 8 for Dummies (ISBN – 0470453184).pdf
Preventing Identity Theft for Dummies (ISBN – 0764573365).pdf
Pro Tools All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470239476).pdf
Pro Tools All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764557149).pdf
Probability for Dummies (ISBN – 0471751413).pdf
Project 2010 for Dummies (ISBN – 0470501324).pdf
Project Management for Dummies (ISBN – 0470049235).pdf
Project Management For Dummies (ISBN – 0470574526).pdf
Protecting Your Pension for Dummies (ISBN – 0470102136).pdf
Public Relations for Dummies (ISBN – 0471772720).pdf
Puppies for Dummies (ISBN – 0470037172).pdf

Quake 4 Mods for Dummies (ISBN – 0470037466).pdf
Quality Control for Dummies (ISBN – 0470069090).pdf
Quantum Physics Workbook for Dummies (ISBN – 0470525894).pdf
QuarkXPress6 for Dummies (ISBN – 076452593X).pdf
QuickBooks 2004 for Dummies (ISBN – 0764555251).pdf
QuickBooks 2005 for Dummies (ISBN – 0764576615).pdf
QuickBooks 2006 for Dummies (ISBN – 0764599542).pdf
QuickBooks 2007 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470085517).pdf
QuickBooks 2007 for Dummies (ISBN – 0470072784).pdf
QuickBooks 2009 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470396520).pdf
QuickBooks 2009 for Dummies (ISBN – 0470391812).pdf
QuickBooks 2010 All-in-One for Dummies (ISBN – 047050837X).pdf
QuickBooks 2010 for Dummies (ISBN – 0470505354).pdf
QuickBooks All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764576623).pdf
QuickBooks Simple Start for Dummies (ISBN – 0764574620).pdf
Quicken 2005 for Dummies (ISBN – 0764571710).pdf
Quicken 2007 for Dummies (ISBN – 0470046007).pdf
Quicken 2009 for Dummies (ISBN – 0470285826).pdf
Quicken 2010 for Dummies (ISBN – 0470490020).pdf
Quicken All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0471754668).pdf
Quilting for Dummies (ISBN – 076459799X).pdf

Rabbits for Dummies (ISBN – 0470430648).pdf
Raising Chickens for Dummies (ISBN – 0470465441).pdf
Raising Goats for Dummies (ISBN – 0470568992).pdf
Reading Financial Reports for Dummies (ISBN – 0470376287).pdf
Real Estate Investing for Dummies (ISBN – 047028966X).pdf
Real Estate License Exams for Dummies (ISBN – 0764576232).pdf
Reconstructing Clothes for Dummies (ISBN – 0470127678).pdf
Red Hat Enterprise Linux 4 for Dummies (ISBN – 0764577131).pdf
Red Hat Fedora Linux3 for Dummies (ISBN – 0764579401).pdf
Red Hat Linux Fedora All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764542583).pdf
Red Hat Linux Fedora for Dummies (ISBN – 076454232X).pdf
Reiki for Dummies (ISBN – 0764599070).pdf
Replication for Dummies (ISBN – 0470739800).pdf
Resumes for Dummies (ISBN – 047008037X).pdf
Reverse Mortgages for Dummies (ISBN – 0764584464).pdf
RFID for Dummies (ISBN – 076457910X).pdf
RibbonX for Dummies (ISBN – 047016994X).pdf
Rome for Dummies (ISBN – 0470209550).pdf
Rome for Dummies (ISBN – 076459950X).pdf
Roses for Canadians for Dummies (ISBN – 1894413156).pdf
Roxio Easy Media Creator 8 for Dummies (ISBN – 0471747408).pdf
Roxio Easy Media Creator for Dummies (ISBN – 0764571311).pdf
RTLS for Dummies (ISBN – 047039868X).pdf
Ruby on Rails for Dummies (ISBN – 0470081201).pdf
Running a Bar for Dummies (ISBN – 0470049197).pdf
Running a Bed & Breakfast for Dummies (ISBN – 0470426829).pdf
Russian Phrases for Dummies (ISBN – 0470149744).pdf
RV Vacations for Dummies (ISBN – 0470184051).pdf
RV Vacations for Dummies (ISBN – 0471772585).pdf

Sailing for Dummies (ISBN – 0471791431).pdf
Saints for Dummies (ISBN – 0470533587).pdf
Saltwater Aquariums for Dummies (ISBN – 0470068051).pdf
San Francisco for Dummies (ISBN – 0470068620).pdf
San Francisco for Dummies (ISBN – 0470385235).pdf
SAP GRC for Dummies (ISBN – 0470333170).pdf
SAP NetWeaver for Dummies (ISBN – 0764568833).pdf
Sarbanes-Oxley for Dummies (ISBN – 0471768464).pdf
SAS for Dummies (ISBN – 0470539682).pdf
SAS for Dummies (ISBN – 0471788325).pdf
Schizophrenia for Dummies (ISBN – 0470259272).pdf
Scotland for Dummies (ISBN – 0470069309).pdf
Scotland for Dummies (ISBN – 0470385146).pdf
Screenwriting for Dummies (ISBN – 0470345403).pdf
Search Engine Optimization All-in-one Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470379731).pdf
Search Engine Optimization for Dummies (ISBN – 0470262702).pdf
Second Homes for Dummies (ISBN – 0470105224).pdf
Second Life for Dummies (ISBN – 0470180250).pdf
Self-Publishing for Dummies (ISBN – 0471799521).pdf
Semantic Web for Dummies (ISBN – 0470396792).pdf
Service Management for Dummies (ISBN – 0470440589).pdf
Service Oriented Architecture for Dummies (ISBN – 0470054352).pdf
Sex for Dummies (ISBN – 047004523X).pdf
Sherlock Holmes for Dummies (ISBN – 0470484446).pdf
Shih Tzu for Dummies (ISBN – 0470089458).pdf
Six Sigma for Dummies (ISBN – 0764567985).pdf
Six Sigma Workbook for Dummies (ISBN – 0470045191).pdf
Skype for Dummies (ISBN – 0470048913).pdf
Small Business Marketing for Dummies (ISBN – 0764578391).pdf
Smart Homes for Dummies (ISBN – 0470165677).pdf
Social Entrepreneurship for Dummies (ISBN – 0470538082).pdf
Socially Responsible Investing for Dummies (ISBN – 0470394714).pdf
Sociology for Dummies (ISBN – 0470572361).pdf
Software Project Management for Dummies (ISBN – 0471749346).pdf
Solar Power Your Home for Dummies (ISBN – 0470175699).pdf
Solar Power Your Home for Dummies (ISBN – 0470596783).pdf
Solaris 9 for Dummies (ISBN – 0764539698).pdf
Sony CLIE for Dummies (ISBN – 0764571990).pdf
Space Exploration for Dummies (ISBN – 0470445734).pdf
Spain for Dummies (ISBN – 0470105739).pdf
Spanish Essentials for Dummies (ISBN – 047063751X).pdf
Spanish Verbs for Dummies (ISBN – 0471768723).pdf
Spanish Word Games for Dummies (ISBN – 0470502002).pdf
Speed Reading for Dummies (ISBN – 0470457449).pdf
SPSS for Dummies (ISBN – 0470113448).pdf
SPSS for Dummies (ISBN – 047048764X).pdf
SQL All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470119284).pdf
SQL for Dummies (ISBN – 047004652X).pdf
SQL for Dummies (ISBN – 0470557419).pdf
SQL for Dummies (ISBN – 0764540750).pdf
Starting a Yahoo! Business for Dummies (ISBN – 0764588737).pdf
Starting an eBay Business for Dummies (ISBN – 0470149248).pdf
Starting an Online Business All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470431962).pdf
Starting an Online Business for Dummies (ISBN – 0764583344).pdf
Statistical Analysis with Excel for Dummies (ISBN – 0470454067).pdf
Statistics II for Dummies (ISBN – 0470466464).pdf
Stem Cells for Dummies (ISBN – 0470259280).pdf
Stock Investing for Canadians for Dummies (ISBN – 0470736844).pdf
Stock Investing for Dummies (ISBN – 0470401141).pdf
Stock Investing for Dummies (ISBN – 0764599038).pdf
Storage Area Networks for Dummies (ISBN – 0470385138).pdf
Strategic Planning for Dummies (ISBN – 0470037164).pdf
Stretching for Dummies (ISBN – 0470067411).pdf
String Theory for Dummies (ISBN – 047046724X).pdf
Stroke for Dummies (ISBN – 0764572016).pdf
Success as a Real Estate Agent for Dummies (ISBN – 0471799556).pdf
Successful Time Management for Dummies (ISBN – 047029034X).pdf
SugarCRM for Dummies (ISBN – 047038462X).pdf
Superfoods for Dummies (ISBN – 0470445394).pdf
SUSE Linux 10 for Dummies (ISBN – 0471754935).pdf
SUSE Linux 9.3 for Dummies (ISBN – 0764596152).pdf
Sustainable Landscaping for Dummies (ISBN – 047041149X).pdf
Swing Trading for Dummies (ISBN – 0470293683).pdf
Switching to a Mac for Dummies (ISBN – 0470466618).pdf
Syndicating Your Site with RSS Feeds for Dummies (ISBN – 0764588486).pdf

T-Mobile G1 for Dummies (ISBN – 0470393408).pdf
Taxes 2006 for Dummies (ISBN – 0471747556).pdf
Taxes 2007 for Dummies (ISBN – 0470079010).pdf
Taxes 2008 for Dummies (ISBN – 0470175672).pdf
Taxes 2009 for Dummies (ISBN – 047024951X).pdf
TCP – IP for Dummies (ISBN – 0470450606).pdf
Teaching Kids to Spell for Dummies (ISBN – 0764576240).pdf
Telecom for Dummies (ISBN – 047177085X).pdf
Telephone Sales for Dummies (ISBN – 0470168366).pdf
Texas Hold’em for Dummies (ISBN – 047004604X).pdf
The ACT for Dummies (ISBN – 0764596527).pdf
The Book of Revelation for Dummies (ISBN – 0470045213).pdf
The Calorie Counter for Dummies (ISBN – 0470568348).pdf
The Everyday Internet All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764588753).pdf
The GED for Dummies (ISBN – 0470570806).pdf
The Glycemic Index Diet for Dummies (ISBN – 0470538708).pdf
The GRE Test for Dummies (ISBN – 0470009195).pdf
The Historical Jesus for Dummies (ISBN – 0470167858).pdf
The Internet for Dummies (ISBN – 0470225432).pdf
The Internet GigaBook for Dummies (ISBN – 0764574159).pdf
The Leadership Brain for Dummies (ISBN – 0470542624).pdf
The Templar Code for Dummies (ISBN – 0470127651).pdf
The Torah for Dummies (ISBN – 0470173459).pdf
Thriving in the Workplace All-in-One for Dummies (ISBN – 0470575255).pdf
TI-83 Plus Graphing Calculator for Dummies (ISBN – 0764549707).pdf
TI-89 Graphing Calculator for Dummies (ISBN – 0764589121).pdf
Timeshare Vacations for Dummies (ISBN – 0764584421).pdf
TiVo for Dummies (ISBN – 0764569236).pdf
Torrent downloaded from Demonoid.me.txt
Tour De France for Dummies (ISBN – 0764584499).pdf
Trading Card Games for Dummies (ISBN – 0471754161).pdf
Trading For Canadians for Dummies (ISBN – 0470677449).pdf
Trading for Dummies (ISBN – 0470438401).pdf
Trading Futures for Dummies (ISBN – 0470287225).pdf
Trading Options for Dummies (ISBN – 0470241764).pdf
Training for Dummies (ISBN – 0764559850).pdf
Triathlon Training for Dummies (ISBN – 0470383879).pdf
Trigonometry Workbook for Dummies (ISBN – 0764587811).pdf
Troubleshooting Your PC for Dummies (ISBN – 0764577425).pdf
Twitter Application Development for Dummies (ISBN – 0470568623).pdf
Twitter for Dummies (ISBN – 0470479914).pdf
Twitter Marketing for Dummies (ISBN – 0470561726).pdf
Type 1 Diabetes for Dummies (ISBN – 0470178116).pdf
TypePad for Dummies (ISBN – 0470550945).pdf

U.S. Constitution for Dummies (ISBN – 0764587803).pdf
UML 2 for Dummies (ISBN – 0764526146).pdf
Understanding Autism for Dummies (ISBN – 0764525476).pdf
Understanding Your Dog for Dummies (ISBN – 0471768731).pdf
Unified Communications for Dummies (ISBN – 0470401443).pdf
UNIX for Dummies (ISBN – 0764541471).pdf
Upgrading & Fixing Laptops for Dummies (ISBN – 0764589598).pdf
Upgrading & Fixing PCs for Dummies (ISBN – 0470121025).pdf
Using the Internet Safely for Seniors for Dummies (ISBN – 0470457457).pdf

Value Investing for Dummies (ISBN – 0470232226).pdf
VBA for Dummies (ISBN – 0470046503).pdf
Vegetable Gardening for Dummies (ISBN – 0470498706).pdf
Veterans Benefits for Dummies (ISBN – 0470398655).pdf
Videoblogging for Dummies (ISBN – 0471971774).pdf
Visio 2003 for Dummies (ISBN – 0764559230).pdf
Visio 2007 for Dummies (ISBN – 0470089830).pdf
Visual Basic 2005 Express Edition for Dummies (ISBN – 0764597051).pdf
Visual Basic 2008 for Dummies (ISBN – 0470182385).pdf
Visual Web Developer 2005 Express Edition for Dummies (ISBN – 0764583603).pdf
VMware Infrastructure 3 for Dummies (ISBN – 0470277939).pdf
VoIP Deployment for Dummies (ISBN – 047038543X).pdf
VoIP for Dummies (ISBN – 0764588435).pdf

Walt Disney World & Orlando for Dummies (ISBN – 0470382244).pdf
Walt Disney World & Orlando for Dummies 2007 (ISBN – 0470043490).pdf
Walt Disney World & Orlando for Dummies 2008 (ISBN – 0470134704).pdf
Walt Disney World and Orlando for Dummies 2006 (ISBN – 0764596608).pdf
Washington D.C. For Dummies (ISBN – 047012010X).pdf
Watercolor Painting for Dummies (ISBN – 0470182318).pdf
Web Analytics for Dummies (ISBN – 0470098244).pdf
Web Design All-in-One for Dummies (ISBN – 047041796X).pdf
Web Design for Dummies (ISBN – 0471781177).pdf
Web Marketing for Dummies (ISBN – 0470049820).pdf
Web Marketing for Dummies (ISBN – 0470371811).pdf
Web Sites Do-It-Yourself for Dummies (ISBN – 0470565209).pdf
WebEx Web Meetings for Dummies (ISBN – 076457941X).pdf
Weight Training for Dummies (ISBN – 0471768456).pdf
Whiskey & Spirits for Dummies (ISBN – 0470117699).pdf
Wi-Fi Home Networking Just the Steps for Dummies (ISBN – 0471783285).pdf
Wii Fitness for Dummies (ISBN – 0470521589).pdf
Wii for Dummies (ISBN – 0470402970).pdf
Wikis for Dummies (ISBN – 0470043997).pdf
Wilderness Survival for Dummies (ISBN – 0470453060).pdf
Wills and Estate Planning For Canadians for Dummies (ISBN – 0470676574).pdf
Wills and Trusts Kit for Dummies (ISBN – 0470283718).pdf
Wind Power for Dummies (ISBN – 0470496371).pdf
Window Treatments & Slipcovers for Dummies (ISBN – 0764584480).pdf
Windows 7 All-in-One for Dummies (ISBN – 0470487631).pdf
Windows 7 for Dummies (ISBN – 0470497432).pdf
Windows 7 for Dummies Quick Reference (ISBN – 0470489618).pdf
Windows 7 For Seniors for Dummies (ISBN – 0470509465).pdf
Windows PowerShell 2 for Dummies (ISBN – 0470371986).pdf
Windows Server 2008 All-In-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0470180447).pdf
Windows Server 2008 for Dummies (ISBN – 0470180439).pdf
Windows Vista All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0471749419).pdf
Windows Vista for Dummies (ISBN – 0471754218).pdf
Windows Vista for Dummies Quick Reference (ISBN – 0471783269).pdf
Windows Vista Just the Steps for Dummies (ISBN – 0471786853).pdf
Windows XP All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764574639).pdf
Windows XP Digital Music for Dummies (ISBN – 0764575996).pdf
Windows XP for Dummies (ISBN – 0764573268).pdf
Windows XP for Dummies Quick Reference (ISBN – 0764574647).pdf
Windows XP Gigabook for Dummies (ISBN – 0764569228).pdf
Windows XP Hacks & Mods for Dummies (ISBN – 0471748978).pdf
Windows XP Just the Steps for Dummies (ISBN – 0764574809).pdf
Windows XP Media Center Edition 2004 PC for Dummies (ISBN – 0764543571).pdf
Windows XP Timesaving Techniques for Dummies (ISBN – 0764578839).pdf
Wine All-in-One for Dummies (ISBN – 0470476265).pdf
Wine for Dummies (ISBN – 0470045795).pdf
Winning at Internet Poker for Dummies (ISBN – 0764578332).pdf
Wireless All In One for Dummies (ISBN – 0470490136).pdf
Wireless Home Networking for Dummies (ISBN – 0470258896).pdf
Wireless Home Networking for Dummies (ISBN – 0471749400).pdf
Wireless Home Networking for Dummies (ISBN – 0764539108).pdf
Wireless Network Hacks & Mods for Dummies (ISBN – 0764595830).pdf
Wireless Networks for Dummies (ISBN – 0764575252).pdf
Wiring Your Digital Home for Dummies (ISBN – 047191830X).pdf
Word 2003 All-in-One Desk Reference for Dummies (ISBN – 0764571419).pdf
Word 2007 for Dummies (ISBN – 0470036583).pdf
Word Searches for Dummies (ISBN – 0470453664).pdf
WordPerfect 12 for Dummies (ISBN – 0764578081).pdf
WordPress for Dummies (ISBN – 0470402962).pdf
Working After Retirement for Dummies (ISBN – 0470087900).pdf
Writing Fiction for Dummies (ISBN – 0470530707).pdf

Xbox 360 for Dummies (ISBN – 0471771805).pdf
XBRL for Dummies (ISBN – 0470499796).pdf
XML for Dummies (ISBN – 0764588451).pdf
Yahoo! SiteBuilder for Dummies (ISBN – 0764598007).pdf
Yoga for Dummies (ISBN – 0470502029).pdf
Yoga with Weights for Dummies (ISBN – 0471749370).pdf
Your Baby’s First Year for Dummies (ISBN – 0764584200).pdf
Your Dream Career for Dummies (ISBN – 0764597957).pdf
YouTube for Dummies (ISBN – 0470149256).pdf

Zoho for Dummies (ISBN – 0470484543).pdf
Zune for Dummies (ISBN – 0470120452).pdf

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (12 نظر, میانگین: 4,92 از 5)
Loading...

اگر نسخه جدیدی از این عنوان منتشر شده، با فشردن دکمه زیر ما را مطلع کنید.

توضیحات:

بعدا این پست را در ایمیل خود ببینید !

شما می توانید با ارسال این مطلب به ایمیل خود، سر فرصت آنرا مطالعه کرده و آنرا در میان پست های دیگر فایل نیکو گم نکنید ! همچنین میتوانید این پست را برای دوستان خود از همین طریق ارسال کنید !

برترین ویدیوها

درحال بارگزاری

۱۰ نظر برای ”دانلود مجموعه 980 کتاب الکترونیکی برای احمق ها!!!”

 1. رضا گفت:
  +
  -
  1

  آقا عالی عالی مرسی حرف ندارید??
  ولی خدایی این کنسرتای یانی رو هم فولشو بذارید??

 2. ارژنگ گفت:
  +
  -
  1

  این کارت حرف نداشت ثبت شد تو تاریخ.

 3. هادی گفت:
  +
  -
  0

  تنها مشکل اینه که مطالبش قدیمیه 😐

 4. Cartel گفت:
  +
  -
  3

  سلام. چرا یه سایت برای مقاله های علمی درست نمیکنین؟؟ اسمشو بزارین article niko فقط مقالات و کتاب های علمی روز دنیا باشه. همه ی سایت ها پولی هستن شما رایگانشو درست کن. مقالاتش با من D:

 5. محمد گفت:
  +
  -
  0

  سلام ترجمه شده هست ؟؟؟؟

 6. Sina گفت:
  +
  -
  0

  درسته که ناقصه اما کسی که همینا هم بخونه شاهکار کرده.
  در ضمن مجموعه های زیاد آموزش زبان دیگه هم تو فایل نیکو هست که مینونید از اونها استفاده کنید.با تشکر از فایل نیکو

 7. Dr saeid گفت:
  +
  -
  1

  سلام

  باید بگم که با دراختیار قراردادن این مجموعه کتب به اعضاء سایتتون بهترین حرکتی است که انجام دادین . این محتوا فوق العاده ارزشمنده . کافیه مثلاً در زمینه برنامه نویسی یک زبان خاص یکی از این رفرنس ها مطالعه بشه که یعنی هر کی بخونه یجوریه که برنامه نویسی با اون زبان رو علاقمند میشه از بس طرز و شیوه بیانی صریح و روانشناسی در این کتاب ها به کار برده شده که مخاطبان یجوری هیچوقت خسته و زده نمیشن و مشتاق خوندن ادامه مطالب کتاب تا آخر مبحث مربوطه هستن . حتما این محتوا رو دریافت کنین وگرنه باید بگم ضرر کردین .

نظر بدهید

لطفا پیش از ارسال نظر ، به نکات زیر توجه فرمایید :
 • پسورد تمامی فایل ها www.fileniko.com می باشد.
 • دانلود از فایل نیکو فقط از داخل ایران امکان پذیر است ( IP ایران ).
 • درصورت مشاهده هرگونه خطا در هنگام Extract کردن، راهنمای دانلود را بخوانید.
 • از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید.
 • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست + نظرات سایر دوستان را بخوانید . نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
 • نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .
 • فقط نظراتی که جنبه عمومی داشته باشند تایید و منتشر می شوند.
 • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و درخواستی ها ارسال نمایید
موارد فوق را مطالعه کردم