دانلود Violin Romantic Songs مجموعه بی نظیری از قطعات رمانتیک ویولون

مطلب نوشته شده
۴ خرداد ۹۴
دفعات بازدید
619

مجموعه ی حاضر، آرشیو بی نظیری از قطعات رمانتیک ویولون می باشد که توسط برترین نوازندگان جهان اجرا شده است. با گوش دادن به موسیقی های فوق العاده زیبا و تامل برانگیز موجود در این مجموعه می توانید به خوبی لذت شنیدن موسیقی کلاسیک و فاخر را احساس کنید و  با ساخته های برترین نوازندگان ویلولون جهان آشنا شوید. شنیدن موسیقی های بسیار زیبا و آرامش بخش موجود در این پکیج را به همه ی علاقه مندان به موسیقی های فاخر مخصوصا علاقه مندان به ویولون توصیه می کنیم. در ادامه می توانید فهرست بخش های مختلف موجود در این مجموعه و اطلاعات دانلود را مشاهده کنید.

:فهرست محتویات این مجموعه

Jeno Hubay  ۱۸۵۸-۱۹۳۷
The Romantic Violin Concerto, Vol. 03 – Hubay 3 & 4
Hagai Shaham  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — I. Introduction quasi Fantasia: Moderato
۰۲٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — II. Scherzo: Presto
۰۳٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — III. Adagio  Moderato
۰۴٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — IV. Allegro con fuoco
۰۵٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Introduction: Molto moderato
۰۶٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Theme: Adagio
۰۷٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation I: Un poco piu vivo
۰۸٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation II: Animato
۰۹٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation III: Allegro
۱۰٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation IV: Moderato
۱۱٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation V: Adagio non troppo
۱۲٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VI: Poco animato
۱۳٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VII: Moderato
۱۴٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VIII: Andante con moto
۱۵٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation IX: Allegro moderato
۱۶٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation X: Allegro molto
۱۷٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation XI: L’istesso tempo
۱۸٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Cadenza
۱۹٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Theme: Grave
۲۰٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — I. Preludio: Largo
۲۱٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — II. Corrente e Musette: Presto
۲۲٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — III. Larghetto  Adagio
۲۳٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — IV. Finale e capriccio: Allegro

Mieczyslaw Karlowicz  ۱۸۷۶-۱۹۰۹    ۰۱-۰۴
Moritz Moszkowski  ۱۸۵۴-۱۹۲۵    ۰۵-۰۷
The Romantic Violin Concerto, Vol. 04 – Moszkowski & Karlowicz
Tasmin Little  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — I . Allegro moderato
۰۲٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — II. Romanza: Andante
۰۳٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — III. Vivace assai
۰۴٫ Ballade No. 1 in G minor, Op. 16
۰۵٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — I. Allegro comodo
۰۶٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — II. Andante
۰۷٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — III. Vivace

Samuel Coleridge-Taylor  ۱۸۷۵-۱۹۱۲    ۰۱-۰۳
Sir Arthur Somervell  ۱۸۶۳-۱۹۳۷    ۰۴-۰۶
The Romantic Violin Concerto, Vol. 05 – Coleridge-Taylor & Somervell
Anthony Marwood  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — I. Allegro maestoso — Vivace — Allegro molto
۰۲٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — II. Andante semplice — Andantino
۰۳٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — III. Allegro molto — Moderato
۰۴٫ Violin Concerto in G minor — I. Allegro moderato e con grazia
۰۵٫ Violin Concerto in G minor — II. Adagio
۰۶٫ Violin Concerto in G minor — III. Allegro giocoso

Jeno Hubay  ۱۸۵۸-۱۹۳۷
The Romantic Violin Concerto, Vol. 06 – Hubay 1 & 2
Hagai Shaham  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — I. Gavotte: Moderato
۰۲٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — II. Idylle: Andantino
۰۳٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — III. Intermezzo: Allegro assai ma non troppo
۰۴٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — IV. Finale: Mouvement du premier morceau — Allegro vivace
۰۵٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — I. Allegro appassionato
۰۶٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — II. Andante ma non tanto
۰۷٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — III. Allegro con brio — Un poco piu vivo
۰۸٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — I. Allegro con fuoco
۰۹٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — II. Larghetto
۱۰٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — III. Allegro non troppo

Anton Arensky  ۱۸۶۱-۱۹۰۶    ۰۱-۰۴
Sergei Ivanovich Taneyev  ۱۸۵۶-۱۹۱۵    ۰۵-۱۶
The Romantic Violin Concerto, Vol. 07 – Taneyev & Arensky
Ilya Gringolts  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Ilan Volkov  conductor

۰۱٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — I. Allegro
۰۲٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — II. Adagio non troppo — Allegro
۰۳٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — III. Tempo di valse
۰۴٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — IV. Poco meno mosso — Tempo I — Cadenza — Tempo I
۰۵٫ Suite de Concert, Op. 28 — Prelude: Grave
۰۶٫ Suite de Concert, Op. 28 — Gavotte: Allegro moderato
۰۷٫ Suite de Concert, Op. 28 — Marchen  Tale : Andantino
۰۸٫ Suite de Concert, Op. 28 — Theme: Andantino
۰۹٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation I: Allegro moderato
۱۰٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation II: Allegro energico
۱۱٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation III: Tempo di valse
۱۲٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation IV: Fuga doppia: Allegro molto
۱۳٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation V: Presto scherzando
۱۴٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation VI: Tempo di mazurka: Allegro con fuoco
۱۵٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variazione finale e coda: Andante
۱۶٫ Suite de Concert, Op. 28 — Tarantella: Presto — Piu presto
Henry Vieuxtemps  ۱۸۲۰-۱۸۸۱
The Romantic Violin Concerto, Vol. 08 – Vieuxtemps
Viviane Hagner  violin , Royal Flemish Philharmonic, Martyn Brabbins  conductor 01. Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 1 Allegro non troppo
۰۲٫ Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 2 Cadenza
۰۳٫ Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 3 Adagio — Allegro con fuoco
۰۴٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.1 Andante
۰۵٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.2 Adagio religioso
۰۶٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.3 Scherzo. Vivace — Trio. Meno mosso — Tempo I
۰۷٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.4 Finale marziale. Andante — Allegro
۰۸٫ Fantasia appassionata, Op 35

Ferdinand David  ۱۸۱۰-۱۸۷۳
The Romantic Violin Concerto, Vol. 09 – David
Hagai Shaham  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Allegro
۰۲٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Adagio cantabile, non troppo lento
۰۳٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Allegretto grazioso
۰۴٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Allegro serioso
۰۵٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Adagio
۰۶٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Vivace
۰۷٫ Andante and Scherzo capriccioso Op 16

Frederic d’ Erlanger  ۱۸۶۸-۱۹۴۳    ۰۱-۰۴
Frederic Cliffe  ۱۸۵۷-۱۹۳۱    ۰۵-۰۷
The Romantic Violin Concerto, Vol. 10 – Cliffe & Erlanger
Philippe Graffin  violin , BBC National Orchestra of Wales, David Lloyd-Jones  conductor

۰۱٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Allegro moderato e maestoso-Andantino con moto-Cadenza
۰۲٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Andante-Cadenza- Adagio
۰۳٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Allegro molto-Allegro pop piu moderato-Vivo
۰۴٫ Poeme in D Major
۰۵٫ Violin Concerto in D minor_ Allegro moderato-Cadenza-Molto tranquillo-Molto allegro
۰۶٫ Violin Concerto in D minor_ Andante  pop lento
۰۷٫ Violin Concerto in D minor_ Lento  recitativo – Allegro energico-Poco andante  tranquillo

 

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (بدون امتیاز)
Loading...
برای دانلود از فایل نیکو حتما بر روی لینک های دانلود کلیک کنید

اگر نسخه جدیدی از این عنوان منتشر شده، با فشردن دکمه زیر ما را مطلع کنید.

توضیحات:

بعدا این پست را در ایمیل خود ببینید !

شما می توانید با ارسال این مطلب به ایمیل خود، سر فرصت آنرا مطالعه کرده و آنرا در میان پست های دیگر فایل نیکو گم نکنید ! همچنین میتوانید این پست را برای دوستان خود از همین طریق ارسال کنید !

برترین ویدیوها

درحال بارگزاری

یک نظر برای ”دانلود Violin Romantic Songs مجموعه بی نظیری از قطعات رمانتیک ویولون”

 1. امیر گفت:
  +
  -
  0

  سلام
  کیفیت هر البوم رو هم بنویسید

نظر بدهید

لطفا پیش از ارسال نظر ، به نکات زیر توجه فرمایید :
 • پسورد تمامی فایل ها www.fileniko.com می باشد.
 • دانلود از فایل نیکو فقط از داخل ایران امکان پذیر است ( IP ایران ).
 • درصورت مشاهده هرگونه خطا در هنگام Extract کردن، راهنمای دانلود را بخوانید.
 • از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید.
 • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست + نظرات سایر دوستان را بخوانید . نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
 • نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .
 • فقط نظراتی که جنبه عمومی داشته باشند تایید و منتشر می شوند.
 • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و درخواستی ها ارسال نمایید
موارد فوق را مطالعه کردم