دانلود Violin Romantic Songs مجموعه بی نظیری از قطعات رمانتیک ویولون - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

دانلود Violin Romantic Songs مجموعه بی نظیری از قطعات رمانتیک ویولون

مطلب نوشته شده
۴ خرداد ۹۴
دفعات بازدید
845

مجموعه ی حاضر، آرشیو بی نظیری از قطعات رمانتیک ویولون می باشد که توسط برترین نوازندگان جهان اجرا شده است. با گوش دادن به موسیقی های فوق العاده زیبا و تامل برانگیز موجود در این مجموعه می توانید به خوبی لذت شنیدن موسیقی کلاسیک و فاخر را احساس کنید و  با ساخته های برترین نوازندگان ویلولون جهان آشنا شوید. شنیدن موسیقی های بسیار زیبا و آرامش بخش موجود در این پکیج را به همه ی علاقه مندان به موسیقی های فاخر مخصوصا علاقه مندان به ویولون توصیه می کنیم. در ادامه می توانید فهرست بخش های مختلف موجود در این مجموعه و اطلاعات دانلود را مشاهده کنید.

:فهرست محتویات این مجموعه

Jeno Hubay  ۱۸۵۸-۱۹۳۷
The Romantic Violin Concerto, Vol. 03 – Hubay 3 & 4
Hagai Shaham  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — I. Introduction quasi Fantasia: Moderato
۰۲٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — II. Scherzo: Presto
۰۳٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — III. Adagio  Moderato
۰۴٫ Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 — IV. Allegro con fuoco
۰۵٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Introduction: Molto moderato
۰۶٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Theme: Adagio
۰۷٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation I: Un poco piu vivo
۰۸٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation II: Animato
۰۹٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation III: Allegro
۱۰٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation IV: Moderato
۱۱٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation V: Adagio non troppo
۱۲٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VI: Poco animato
۱۳٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VII: Moderato
۱۴٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation VIII: Andante con moto
۱۵٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation IX: Allegro moderato
۱۶٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation X: Allegro molto
۱۷٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Variation XI: L’istesso tempo
۱۸٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Cadenza
۱۹٫ Variations sur un theme hongrois, Op. 72 — Theme: Grave
۲۰٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — I. Preludio: Largo
۲۱٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — II. Corrente e Musette: Presto
۲۲٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — III. Larghetto  Adagio
۲۳٫ Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 — IV. Finale e capriccio: Allegro

Mieczyslaw Karlowicz  ۱۸۷۶-۱۹۰۹    ۰۱-۰۴
Moritz Moszkowski  ۱۸۵۴-۱۹۲۵    ۰۵-۰۷
The Romantic Violin Concerto, Vol. 04 – Moszkowski & Karlowicz
Tasmin Little  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — I . Allegro moderato
۰۲٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — II. Romanza: Andante
۰۳٫ Violin Concerto in A major, Op. 8 — III. Vivace assai
۰۴٫ Ballade No. 1 in G minor, Op. 16
۰۵٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — I. Allegro comodo
۰۶٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — II. Andante
۰۷٫ Violin Concerto in C major, Op. 30 — III. Vivace

Samuel Coleridge-Taylor  ۱۸۷۵-۱۹۱۲    ۰۱-۰۳
Sir Arthur Somervell  ۱۸۶۳-۱۹۳۷    ۰۴-۰۶
The Romantic Violin Concerto, Vol. 05 – Coleridge-Taylor & Somervell
Anthony Marwood  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — I. Allegro maestoso — Vivace — Allegro molto
۰۲٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — II. Andante semplice — Andantino
۰۳٫ Violin Concerto in G minor, Op. 80 — III. Allegro molto — Moderato
۰۴٫ Violin Concerto in G minor — I. Allegro moderato e con grazia
۰۵٫ Violin Concerto in G minor — II. Adagio
۰۶٫ Violin Concerto in G minor — III. Allegro giocoso

Jeno Hubay  ۱۸۵۸-۱۹۳۷
The Romantic Violin Concerto, Vol. 06 – Hubay 1 & 2
Hagai Shaham  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — I. Gavotte: Moderato
۰۲٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — II. Idylle: Andantino
۰۳٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — III. Intermezzo: Allegro assai ma non troppo
۰۴٫ Suite for violin and orchestra, Op. 5 — IV. Finale: Mouvement du premier morceau — Allegro vivace
۰۵٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — I. Allegro appassionato
۰۶٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — II. Andante ma non tanto
۰۷٫ Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 — III. Allegro con brio — Un poco piu vivo
۰۸٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — I. Allegro con fuoco
۰۹٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — II. Larghetto
۱۰٫ Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 — III. Allegro non troppo

Anton Arensky  ۱۸۶۱-۱۹۰۶    ۰۱-۰۴
Sergei Ivanovich Taneyev  ۱۸۵۶-۱۹۱۵    ۰۵-۱۶
The Romantic Violin Concerto, Vol. 07 – Taneyev & Arensky
Ilya Gringolts  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Ilan Volkov  conductor

۰۱٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — I. Allegro
۰۲٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — II. Adagio non troppo — Allegro
۰۳٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — III. Tempo di valse
۰۴٫ Violin Concerto in A minor, Op. 54 — IV. Poco meno mosso — Tempo I — Cadenza — Tempo I
۰۵٫ Suite de Concert, Op. 28 — Prelude: Grave
۰۶٫ Suite de Concert, Op. 28 — Gavotte: Allegro moderato
۰۷٫ Suite de Concert, Op. 28 — Marchen  Tale : Andantino
۰۸٫ Suite de Concert, Op. 28 — Theme: Andantino
۰۹٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation I: Allegro moderato
۱۰٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation II: Allegro energico
۱۱٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation III: Tempo di valse
۱۲٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation IV: Fuga doppia: Allegro molto
۱۳٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation V: Presto scherzando
۱۴٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variation VI: Tempo di mazurka: Allegro con fuoco
۱۵٫ Suite de Concert, Op. 28 — Variazione finale e coda: Andante
۱۶٫ Suite de Concert, Op. 28 — Tarantella: Presto — Piu presto
Henry Vieuxtemps  ۱۸۲۰-۱۸۸۱
The Romantic Violin Concerto, Vol. 08 – Vieuxtemps
Viviane Hagner  violin , Royal Flemish Philharmonic, Martyn Brabbins  conductor 01. Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 1 Allegro non troppo
۰۲٫ Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 2 Cadenza
۰۳٫ Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 — Part 3 Adagio — Allegro con fuoco
۰۴٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.1 Andante
۰۵٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.2 Adagio religioso
۰۶٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.3 Scherzo. Vivace — Trio. Meno mosso — Tempo I
۰۷٫ Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 — Mov.4 Finale marziale. Andante — Allegro
۰۸٫ Fantasia appassionata, Op 35

Ferdinand David  ۱۸۱۰-۱۸۷۳
The Romantic Violin Concerto, Vol. 09 – David
Hagai Shaham  violin , BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins  conductor

۰۱٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Allegro
۰۲٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Adagio cantabile, non troppo lento
۰۳٫ Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Allegretto grazioso
۰۴٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Allegro serioso
۰۵٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Adagio
۰۶٫ Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Vivace
۰۷٫ Andante and Scherzo capriccioso Op 16

Frederic d’ Erlanger  ۱۸۶۸-۱۹۴۳    ۰۱-۰۴
Frederic Cliffe  ۱۸۵۷-۱۹۳۱    ۰۵-۰۷
The Romantic Violin Concerto, Vol. 10 – Cliffe & Erlanger
Philippe Graffin  violin , BBC National Orchestra of Wales, David Lloyd-Jones  conductor

۰۱٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Allegro moderato e maestoso-Andantino con moto-Cadenza
۰۲٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Andante-Cadenza- Adagio
۰۳٫ Violin Concerto in D minor Op 17_ Allegro molto-Allegro pop piu moderato-Vivo
۰۴٫ Poeme in D Major
۰۵٫ Violin Concerto in D minor_ Allegro moderato-Cadenza-Molto tranquillo-Molto allegro
۰۶٫ Violin Concerto in D minor_ Andante  pop lento
۰۷٫ Violin Concerto in D minor_ Lento  recitativo – Allegro energico-Poco andante  tranquillo

 

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (بدون امتیاز)
Loading...

اگر نسخه جدیدی از این عنوان منتشر شده، با فشردن دکمه زیر ما را مطلع کنید.

توضیحات:

بعدا این پست را در ایمیل خود ببینید !

شما می توانید با ارسال این مطلب به ایمیل خود، سر فرصت آنرا مطالعه کرده و آنرا در میان پست های دیگر فایل نیکو گم نکنید ! همچنین میتوانید این پست را برای دوستان خود از همین طریق ارسال کنید !

برترین ویدیوها

درحال بارگزاری

یک نظر برای ”دانلود Violin Romantic Songs مجموعه بی نظیری از قطعات رمانتیک ویولون”

 1. امیر گفت:
  +
  -
  0

  سلام
  کیفیت هر البوم رو هم بنویسید

نظر بدهید

لطفا پیش از ارسال نظر ، به نکات زیر توجه فرمایید :
 • پسورد تمامی فایل ها www.fileniko.com می باشد.
 • دانلود از فایل نیکو فقط از داخل ایران امکان پذیر است ( IP ایران ).
 • درصورت مشاهده هرگونه خطا در هنگام Extract کردن، راهنمای دانلود را بخوانید.
 • از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید.
 • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست + نظرات سایر دوستان را بخوانید . نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
 • نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .
 • فقط نظراتی که جنبه عمومی داشته باشند تایید و منتشر می شوند.
 • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و درخواستی ها ارسال نمایید
موارد فوق را مطالعه کردم