دروس دبیرستان - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

دانلود ویدئو های آموزش ریاضی انسانی صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۳۱ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
18
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش ریاضی انسانی صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد مهدی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزش منطق صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۳۱ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
23
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش منطق صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد رضا آقاجانی.

دانلود ویدئو های آموزش منطق صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۳۱ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
25
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش منطق صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد سید حسام الدین جلالی.

دانلود ویدئو های آموزش ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۳۰ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
62
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد مهدی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزش شیمی صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۳۰ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
47
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش شیمی صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد محمد رضا آقاجانی.

دانلود ویدئو های آموزش زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۳۰ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
39
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد داریوش راوش.

دانلود ویدئو های آموزش آمار و مدلسازی صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۲۷ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
77
تعداد نظرات
۳
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش آمار و مدلسازی صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد مهدی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزشی جمع بندی 14 ساعته عربی کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۲۷ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
59
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش جمع بندی ۱۴ ساعته عربی کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد میلاد ناصح زاده.

دانلود ویدئو های آموزش فیزیک صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۲۷ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
96
تعداد نظرات
۲
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش فیزیک صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد پیمان طلوعی.

دانلود ویدئو های آموزشی زبان و ادبیات فارسی جمع بندی (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۲۵ شهریور ۹۷
دفعات بازدید
70
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش زبان و ادبیات فارسی جمع بندی نظام آموزشی قدیم توسط استاد هامون سبطی.