دروس دبیرستان - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید)
قسمت های جدید اضافه شد

Udemy 1 - دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید)
قسمت های جدید اضافه شد
مطلب نوشته شده
۱۸ مرداد ۹۸
دفعات بازدید
1,040
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)  توسط استاد محمد صادق ثابتی.

دانلود ویدئو های آموزشی صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد

صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم 1 - دانلود ویدئو های آموزشی صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد
مطلب نوشته شده
۵ مرداد ۹۸
دفعات بازدید
880
تعداد نظرات
۲
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد محمد علی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی دوازدهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد

صفر تا صد شیمی دوازدهم  - دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی دوازدهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد
مطلب نوشته شده
۵ مرداد ۹۸
دفعات بازدید
570
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد محسن معینی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد

صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور - دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد
مطلب نوشته شده
۲۰ تیر ۹۸
دفعات بازدید
3,179
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)توسط استاد مهدی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد

صفر تا صد شیمی یازدهم  - دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد
مطلب نوشته شده
۱۵ خرداد ۹۸
دفعات بازدید
1,889
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد حامد پویان نظر.

دانلود ویدئو های کارگاه تست زیست دهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد

کارگاه تست زیست دهم - دانلود ویدئو های کارگاه تست زیست دهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد
مطلب نوشته شده
۱۵ خرداد ۹۸
دفعات بازدید
1,706
تعداد نظرات
۴
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش کارگاه تست زیست دهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد جلال موقاری.

دانلود ویدئو های آموزشی عربی دهم (نظام آموزشی جدید)
جزوات اضافه شد

آموزش عربی دهم - دانلود ویدئو های آموزشی عربی دهم (نظام آموزشی جدید)
جزوات اضافه شد
مطلب نوشته شده
۱۵ خرداد ۹۸
دفعات بازدید
1,387
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش عربی پایه دهم نظام آموزشی جدید توسط استاد ناصر حشمتی.

دانلود ویدئو های آموزشی صفر تا صد زبان یازدهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد

صفر تا صد زبان یازدهم عزتی - دانلود ویدئو های آموزشی صفر تا صد زبان یازدهم (نظام آموزشی جدید)
جلسات جدید اضافه شد
مطلب نوشته شده
۸ اردیبهشت ۹۸
دفعات بازدید
596
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد زبان یازدهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد علی اکبر عزتی.

دانلود ویدئوهای آموزشی تورق سریع زیست دهم (نظام آموزشی جدید)

تورق سریع زیست دهم - دانلود ویدئوهای آموزشی تورق سریع زیست دهم (نظام آموزشی جدید)
مطلب نوشته شده
۱۸ فروردین ۹۸
دفعات بازدید
588
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش تورق سریع زیست دهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد جلال موقاری.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید)

صفر تا صد حسابان کنکور . ثابتی - دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید)
مطلب نوشته شده
۱۰ فروردین ۹۸
دفعات بازدید
449
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد حسابان کنکور (نظام آموزشی جدید) توسط استاد محمد صادق ثابتی.