آموزش اکادمیک - صفحه 4 از 24 - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی فنون مذاکره

فنون مذاکره - دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی فنون مذاکره
مطلب نوشته شده
۷ مهر ۹۷
دفعات بازدید
1,185
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش فنون مذاکره استاد محمدرضا شعبانعلی.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی نرم افزار HSpice

نرم افزار HSpice - دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی نرم افزار HSpice
مطلب نوشته شده
۷ مهر ۹۷
دفعات بازدید
533
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش نرم افزار HSpice جمعی از اساتید

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی

شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی - دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی
مطلب نوشته شده
۶ مهر ۹۷
دفعات بازدید
585
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی  دکتر زین العابدین نوابی.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی طراحی سازه های بتنی 2

طراحی سازه های بتنی 2 - دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی طراحی سازه های بتنی 2
مطلب نوشته شده
۶ مهر ۹۷
دفعات بازدید
574
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش طراحی سازه های بتنی ۲ استاد کیارش محتشم دولتشاهی.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی طراحی سازه های بتنی1

طراحی سازه های بتنی 1 - دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی طراحی سازه های بتنی1
مطلب نوشته شده
۶ مهر ۹۷
دفعات بازدید
632
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش طراحی سازه های بتنی ۱ استاد کیارش محتشم دولتشاهی.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی آمار در تجارت

آمار در تجارت - دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی آمار در تجارت
مطلب نوشته شده
۵ مهر ۹۷
دفعات بازدید
449
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش آمار در تجارت استاد حمید پزشک.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی دینامیک

دینامیک - دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی دینامیک
مطلب نوشته شده
۵ مهر ۹۷
دفعات بازدید
753
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش دینامیک استاد روح الله دهقانی فیروزآبادی.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی شیمی آلی فلزی

شیمی آلی فلزی - دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی شیمی آلی فلزی
مطلب نوشته شده
۵ مهر ۹۷
دفعات بازدید
461
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش شیمی آلی فلزی استاد کامران اخباری.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزش سیگنال و سیستم

سیگنال و سيستم - دانلود مجموعه ویدئو های آموزش سیگنال و سیستم
مطلب نوشته شده
۴ مهر ۹۷
دفعات بازدید
615
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش سیگنال و سیستم استاد مسعود بابایی زاده.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزش مهندسی اینترنت

مهندسی اینترنت - دانلود مجموعه ویدئو های آموزش مهندسی اینترنت
مطلب نوشته شده
۳ مهر ۹۷
دفعات بازدید
875
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش مقدمه ای بر مهندسی اینترنت استاد رامتین خسروی.