دروس دبیرستان - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.
Zula بازی کن

دانلود ویدئو های آموزش تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۱۶ مهر ۹۷
دفعات بازدید
200
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش تحلیلی کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد رضا شامیزاده.

دانلود ویدئو های آموزش انگلیسی کلاس کنکور1

مطلب نوشته شده
۱۰ مهر ۹۷
دفعات بازدید
255
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش انگلیسی کلاس کنکور۱ توسط استاد علی اکبر عزتی.

دانلود ویدئو های آموزش ریاضی تجربی نکته و تست کنکور (کنکور نظام قدیم)

مطلب نوشته شده
۹ مهر ۹۷
دفعات بازدید
252
تعداد نظرات
۲
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش ریاضی تجربی نکته و تست کنکور (کنکور نظام قدیم) توسط استاد مهدی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزشی زیست دهم (نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۴ مهر ۹۷
دفعات بازدید
342
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش زیست پایه دهم نظام آموزشی جدید توسط استاد عباس راستی بروجنی.

دانلود ویدئو های آموزشی شیمی دهم (نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۴ مهر ۹۷
دفعات بازدید
255
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش شیمی پایه دهم نظام آموزشی جدید توسط استاد محمد حسین انوشه.

دانلود ویدئو های کارگاه تست زیست دهم (نظام آموزشی جدید)
آپدیت شد

آپدیت شد
مطلب نوشته شده
۲ مهر ۹۷
دفعات بازدید
462
تعداد نظرات
۴
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش کارگاه تست زیست دهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد جلال موقاری.

دانلود ویدئو های آموزش دیفرانسیل صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۲ مهر ۹۷
دفعات بازدید
208
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش دیفرانسیل صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد محمد صادق ثابتی.

دانلود ویدئو های آموزش گسسته صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۱ مهر ۹۷
دفعات بازدید
191
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش گسسته صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد بهمن مؤذنی پور.

دانلود ویدئو های آموزش تحلیلی صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۱ مهر ۹۷
دفعات بازدید
178
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش تحلیلی صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد محمد صادق ثابتی.

دانلود ویدئو های آموزش عربی صفر تا صد کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۱ مهر ۹۷
دفعات بازدید
235
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش عربی صفر تا صد کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد مهدی جلادتی.