دروس دبیرستان - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.
Zula بازی کن

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد عربی کنکور(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۲ دی ۹۷
دفعات بازدید
185
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد عربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸) توسط استاد پدرام علیمرادی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۱ دی ۹۷
دفعات بازدید
163
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)  توسط استاد محمد صادق ثابتی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد زبان دوازدهم(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۱ دی ۹۷
دفعات بازدید
162
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد زبان دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸) توسط استاد علی اکبر عزتی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور1398(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۰ دی ۹۷
دفعات بازدید
177
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)توسط استاد مهدی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی کنکور(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۹ دی ۹۷
دفعات بازدید
207
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی کنکور(نظام آموزشی جدید) توسط استاد مهدی صنیعی طهرانی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۹ دی ۹۷
دفعات بازدید
254
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد فیزیک کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)  توسط کازرانیان.

دانلود ویدئو های آموزش آرایه های ادبی کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۸ دی ۹۷
دفعات بازدید
147
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش آرایه های ادبی کنکور نظام آموزشی قدیم توسط هامون سبطی.

دانلود ویدئو های آموزش زبان فارسی کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۷ دی ۹۷
دفعات بازدید
171
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش زبان فارسی کنکور نظام آموزشی قدیم توسط دکتر هامون سبطی.

دانلود ویدئو های آموزش شیمی کلاس کنکور(2) (95-1394)

مطلب نوشته شده
۱۸ آذر ۹۷
دفعات بازدید
170
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش شیمی کلاس کنکور(۲) (۹۵-۱۳۹۴) توسط استاد محمد رضا آقاجانی.

دانلود ویدئو های آموزش تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۱۶ مهر ۹۷
دفعات بازدید
332
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش تحلیلی کنکور نظام آموزشی قدیم توسط استاد رضا شامیزاده.