دروس دبیرستان - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

دانلود ویدئو های آموزشی صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۳ اسفند ۹۷
دفعات بازدید
161
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد محمد علی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزشی جمع بندی عربی کنکور (نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۳ اسفند ۹۷
دفعات بازدید
170
تعداد نظرات
۲
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش جمع بندی عربی کنکور (نظام آموزشی جدید) توسط استاد ناصح زاده.

دانلود ویدئو های آموزشی زیست یازدهم (نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۱ اسفند ۹۷
دفعات بازدید
216
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش زیست یازدهم (نظام آموزشی جدید) توسط استاد جلال موقاری.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد عربی کنکور(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۲ دی ۹۷
دفعات بازدید
419
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد عربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸) توسط استاد پدرام علیمرادی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۱ دی ۹۷
دفعات بازدید
411
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)  توسط استاد محمد صادق ثابتی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد زبان دوازدهم(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۱ دی ۹۷
دفعات بازدید
339
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد زبان دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸) توسط استاد علی اکبر عزتی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور1398(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۱۰ دی ۹۷
دفعات بازدید
455
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)توسط استاد مهدی امینی راد.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی کنکور(نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۹ دی ۹۷
دفعات بازدید
478
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد شیمی کنکور(نظام آموزشی جدید) توسط استاد مهدی صنیعی طهرانی.

دانلود ویدئو های آموزش صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی جدید)

مطلب نوشته شده
۹ دی ۹۷
دفعات بازدید
629
تعداد نظرات
یک نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش صفر تا صد فیزیک کنکور(نظام آموزشی جدید) (۱۳۹۷-۱۳۹۸)  توسط کازرانیان.

دانلود ویدئو های آموزش آرایه های ادبی کنکور (نظام آموزشی قدیم)

مطلب نوشته شده
۸ دی ۹۷
دفعات بازدید
352
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش آرایه های ادبی کنکور نظام آموزشی قدیم توسط هامون سبطی.