آموزش اکادمیک - فایل نیکو
دانلود کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی مبانی تفکر در علوم فیزیک

مطلب نوشته شده
۱۳ مهر ۹۷
دفعات بازدید
79
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش مبانی تفکر در علوم فیزیک استادرضا منصوری.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی مدیریت راهبردی

مطلب نوشته شده
۱۲ مهر ۹۷
دفعات بازدید
78
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش مدیریت راهبردی استاد کریم مظاهری.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی پیشرفته کار با اسیلوسکوپ

مطلب نوشته شده
۱۱ مهر ۹۷
دفعات بازدید
100
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش پیشرفته کار با اسیلوسکوپ استاد علی فتوت احمدی.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی کیهان‌شناسی: From dust to Dostoyevsky

مطلب نوشته شده
۱۰ مهر ۹۷
دفعات بازدید
99
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش کیهان‌شناسی: From dust to Dostoyevsky استاد نیما خسروی.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی تئوری تخمین

مطلب نوشته شده
۱۰ مهر ۹۷
دفعات بازدید
69
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش تئوری تخمین استاد محمدرضا عارف.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی کینتیک و طراحی رآکتور

مطلب نوشته شده
۸ مهر ۹۷
دفعات بازدید
115
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش کینتیک و طراحی رآکتور استاد فرهاد خراشه.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی آشنایی با متون علمی شیمی

مطلب نوشته شده
۷ مهر ۹۷
دفعات بازدید
60
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش آشنایی با متون علمی شیمی استاد فرنوش فریدبد.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی فنون مذاکره

مطلب نوشته شده
۷ مهر ۹۷
دفعات بازدید
150
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش فنون مذاکره استاد محمدرضا شعبانعلی.

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی نرم افزار HSpice

مطلب نوشته شده
۷ مهر ۹۷
دفعات بازدید
89
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش نرم افزار HSpice جمعی از اساتید

دانلود مجموعه ویدئو های آموزشی شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی

مطلب نوشته شده
۶ مهر ۹۷
دفعات بازدید
94
تعداد نظرات
بدون نظر
در بخش
چندرسانه ای
ادامه مطلب
دانلود

مجموعه ویدئو های آموزش شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی  دکتر زین العابدین نوابی.